Tekonivelleikkaukset edelleen potilasvahinkotilaston kärjessä

Tekonivelleikkausten jälkeen toinen yleinen vahinkoryhmä ovat selkäsairauksiin liittyvät tapaukset.

Kuten aiemminkin, suurin osa (92 %) vuonna 2015 korvatuista potilasvahingoista liittyivät hoitoon, ilmenee Potilasvakuutuskeskuksen hiljattain valmistuneista tilastoista. Infektiovahinkoja korvatuista oli 5 % ja tapaturmavahinkoja 2 %. Yleisimmät korvatut potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimen ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterän leikkauksissa.

Vuodesta toiseen vahinkotilastojen kärjessä ovat hyvin yleiset tekonivelleikkaukset. Potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri Eero Hirvensalo korostaa, että juuri näissä leikkauksissa tapahtuneisiin potilasvahinkoihin ja komplikaatioihin tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

– Toinen yleinen vahinkoryhmä ovat selkäsairauksiin liittyvät tapaukset, joissa korostuvat leikkauskomplikaatioiden lisäksi diagnostiikan ja hoitoon pääsyn viiveet. Taustalla voivat olla muun muassa liian väljät ja yleisellä tasolla annetut ohjeistukset hoitolinjoista.

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin vuoden 2015 aikana 8 242 potilasvahinkoilmoitusta. Ilmoituksia saapui hieman enemmän kuin edellisenä vuotena.. Korvausratkaisun PVK teki 7 792 tapauksesta. Potilasvahinkojen käsittelyaika on hiukan yli 6 kuukautta.

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista 2 300 korvattiin. Luku on lähes samalla tasolla kuin aiempana vuonna, jolloin korvattaviksi ratkaistiin 2 400 vahinkoa.

Korvauksia potilasvahingoista maksettiin vuonna 2015 kaikkiaan 41,2 miljoonaa euroa. Korvausmeno on kasvanut vuosittain. Tilapäisen, pysyvän ja kosmeettisen haitan korvaukset muodostivat yhden kolmanneksen (31 %) maksetusta summasta. Toinen kolmannes muodostui ansionmenetyskorvauksista (36 %) ja viimeinen kolmannes sairaanhoito- ja muista kustannuksista (33 %).

– Potilasvahingot aiheuttavat vuosittain paitsi inhimillistä kärsimystä, myös suuria kustannuksia ja korvausmenoja. Siksi potilasturvallisuustyön merkitystä ei voi korostaa liikaa, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio tähdentää.

Korvatuista vahingoista 79 % tapahtui julkisen sektorin hoitolaitoksissa ja 21 % yksityisellä sektorilla. Ero selittyy osaltaan leikkausten määrillä.

Lähde:
Potilasvahinkotilasto

Kuva: Panthermedia

Lue myös:
Avoimesta virheiden kertomisesta hyötyvät potilaat, lääkärit ja organisaatio
Potilasvahinkoilmoitukset mukaan sairaalan laatumittareihin?