Terveysalan järjestöt jättivät päättäjille yhteisen viestin

Terveysalan järjestöt jättivät päättäjille yhteisen viestin Kuva 1 / 1

"Valtionhallinnon keskeinen tehtävä on ohjata vahvasti syntyneen SOTE-ratkaisun toteuttamista tässä ajassa niin, että tarvittavat palvelut mahdollistetaan ihmisille tasavertaisesti eri puolilla Suomea. Kansallisen terveyspolitiikan kehittämisen painopisteenä tulee olla terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy."

Näin toteavat keskeiset sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto sekä terveydenhuollon ammattilaisia edustavat Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy kannanotossaan.

Järjestöjen puheenjohtajat luovuttivat keskiviikkona 7. toukokuuta kannanottonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille.

Järjestöt korostavat SOTE-uudistuksessa kuntien roolia terveyden edistämisessä. Järjestöjen mukaan terveyttä tehdään uudistuksen jälkeenkin merkittävästi juuri peruskunnissa.

Järjestöjen mielestä terveyden edistämisen pohja luodaan varhaiskasvatuksessa, lapsiperheiden palveluissa, sivistystoimessa, vapaa-ajan palveluissa sekä infrastruktuurin ratkaisuilla.

"Terveysnäkökulma tuleekin systemaattisesti ja johdetusti huomioida kaikessa suunnittelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa. "

Järjestöt edustavat lähes 500 000 henkilöjäsentä. Kannanottoa luovuttamassa olivat Tuula Rajaniemi Lääkäriliitosta, Rauno Vesivalo Tehystä, Matti Uusitupa Sydänliitosta, Jaakko Pihlajamäki Diabetesliitosta, Terttu Erilä Aivoliitosta sekä johtaja Jussi Salo Lähi- ja Perushoitajaliitto SuPerista.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Olli Häkämies

Oletko jo lukenut nämä?