Terveyskeskusten lääkärivaje enää neljä prosenttia

Terveyskeskusten lääkärivaje on edelleen laskusuunnassa. Lisäksi alueelliset erot ovat tasoittumassa, kertoo Lääkäriliiton tuore selvitys.

Terveyskeskusten lääkärivaje on edelleen laskusuunnassa. Lisäksi alueelliset erot ovat tasoittumassa, kertoo Lääkäriliiton tuore selvitys.

Terveyskeskusten lääkärintehtävistä oli Lääkäriliiton tiedotteen mukaan viime lokakuussa täyttämättä enää 172 tehtävää, mikä on yhteensä 4,4 prosenttia kaikista tehtävistä. Lääkärivaje on ollut laskusuunnassa vuodesta 2008, jolloin se oli korkeimmillaan 11 prosenttia. Lääkärivajeella tarkoitetaan kokonaan hoitamatta olevien tehtävien osuutta kaikista lääkärintehtävistä, joihin on haettu, mutta ei ollut saatu lääkäriä.

Johtavista lääkäreistä 80 prosenttia pitää lääkäritilannetta erittäin tai melko hyvänä. Lääkäritilannetta on monin paikoin helpottanut sijaisten parempi saatavuus. Sijaisia terveyskeskuksiin houkuttelevat monenlaiset työ- ja työaikajoustot. Myös lääkärikoulutuksen lisäyksellä on vaikutusta. Nyt valmistuu vuosittain noin kuusisataa uutta lääkäriä, ja määrä kasvaa tulevaisuudessa yli seitsemäänsataan.

Terveyskeskuksia, joissa lääkärivajetta ei ollut lainkaan, oli viime lokakuussa yhteensä 104. Näitä terveyskeskuksia on jo lähes kaksi kolmasosaa kaikista ja ne tuottavat terveyspalveluja alueensa 2,4 miljoonalle asukkaalle. Noin 90 prosenttia väestöstä asuukin sellaisten terveyskeskusten alueella, joiden lääkärivaje on alle 10 prosenttia.

Lääkärivaje on korkein Vaasan sairaanhoitopiirissä

Alueellisesti tarkasteltuna lääkärivaje oli korkein Vaasan sairaanhoitopiirissä, missä tehtävistä oli täyttämättä 18,2 prosenttia. Vaasan tilanteeseen vaikuttaa syrjäinen sijainti, pitkä etäisyys lääkärikoulutusta tarjoavista yliopistoista ja alueen kaksikielisyys. Yli 10 prosentin vaje on myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Ahvenanmaalla. Satakunnassa lääkärivaje on laskenut viime vuodesta, kun taas Vaasassa se on hieman kasvanut.

Lue lisää: Joka päivä etänä

Lääkärityövoiman vuokrauksen ja toimintojen ulkoistamisen huippuvuodet olivat 2009 – 2011, jolloin terveyskeskuksissa oli lähes viisisataa yritykselle ulkoistettua tai ostopalveluna täytettyä tehtävää. Viime lokakuussa yhteismäärä oli noin 380 lääkärintehtävää. Yli puolet terveyskeskuksista oli ulkoistanut tai ostanut lääkärintyötä yrityksiltä. Koko terveyskeskustoimintansa tai lääkärityövoiman osti terveyspalveluyrityksiltä 15 kuntaa tai kuntayhtymää. Ne olivat tyypillisesti pieniä toimintayksiköitä.

Lääkäriliitto on tutkinut vuodesta 1986 lähtien terveyskeskusten virkojen täyttötilannetta johtaville lääkäreille suunnatulla kyselyllä, joka koskee lokakuun ensimmäisen keskiviikon tilannetta. Kyselyyn vastasivat kaikki Suomen 163 terveyskeskusta.

Kuva: Panthermedia