Testaa ehdokkaasi terveystietämys

Edistä terveyttä omassa kunnassasi, kehottaa Tuija Brax lääkäriehdokkaita ja -äänestäjiä.

Sote-uudistus tekee terveyden edistämisestä haastavaa, to­teaa Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax. Ennaltaehkäisy jää kuntien tehtäväksi, mutta lääkärit katoavat palkkalistoilta.

– Tässä tilanteessa paljon jää kunnanvaltuutettujen harteille. On todella tärkeää, että valtuustoissa on terveyden asiantuntijoita.

Hankalaksi tilanteen tekee sekin, että jatkossa, kun kunta investoi terveyden edistämiseen, säästöt kertyvät maakunnalle. Brax muistuttaa, että kunta hyötyy silti myös rahallisesti, kun sen työntekijät pysyvät työkunnossa ja veronmaksajat maksukykyisinä.

– Kannustan lääkäreitä ryhtymään ­ehdokkaiksi. Ja äänestäjinä kiinnittämään huomiota ehdokkaansa terveys­lupauksiin.

Sydänliitto on mukana Yksi elämä -hankkeessa, jonka osana vaalien alla on avautunut terveysehdokas.fi -sivusto. Sivustolle toivotaan ehdokkailta lupauksia oman kuntansa asukkaiden terveyden edistämiseksi. Äänestäjille sivustolla on mahdollisuus selvittää ehdokkaiden ­terveyskantoja.

– Emme vain kerää lupauksia, vaan myös seuraamme vaalien jälkeen, miten lupaukset toteutuvat.

Brax arvioi, että myös lupausten laatu kertoo äänestäjälle, minkä verran ehdokas terveysasioista ymmärtää.

Lääkärit ovat hyviä valtuutettuja

Tuija Braxilla on toistakymmentä vuotta omaa kokemusta kaupunginvaltuutetun tehtävistä Helsingissä. Onko valtuutetuilla vaikutusmahdollisuuksia?

– Useimmissa kunnissa on. Suo­messa valtuutetuilla on selkeä yhteys ­kansalaisiin. Kyllä kunnallisdemokratia toimii.

Braxin arvion mukaan lääkärit ovat hyviä valtuutettuja, kuten monet muutkin oman alansa asiantuntijat.

– Kun tuntee yhden alan asiat syvällisesti, se luo pohjan muihinkin asioihin perehtymiseen.

Brax kehottaa lääkäreitä olemaan nyt sote-uudistuksen alla aktiivisia kun­tiensa terveysasioissa niin ehdokkaina, ­äänestäjinä kuin järjestötoimijoinakin.

– Lääkärikunta voi muuttaa Suomea paikallisyhdistysten kautta. Sydänliittokin syntyi nuorten kardiologien näkemyksestä, että sydänterveyden parantamiseen tarvitaan koko kansa mukaan.

Brax neuvoo harkitsemaan esimer­kiksi vapaaehtoistyöhön osallistumista. Osallistuminen ei tarkoita kaiken ­vapaa-ajan käyttämistä. Hän muistuttaa, miten tärkeitä esimerkiksi lääkärien kansalaisille pitämät asiantuntijaluennot ovat.

– Se, mikä on lääkärin kannalta tutun kertaamista, voi olla kuulijalle uutta tai tulla juuri tarpeelliseen tilanteeseen oman terveyden kannalta.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Nina Kaverinen

Juttu julkaistiin Lääkärilehdessä 7/2017.