Tiedekuntiin 689 uutta lääketieteen opiskelijaa

Lääketiede on pitänyt pintansa yhtenä suosituimmista opiskelualoista.

Tämän vuoden valintakokeissa lääketiedettä haki opiskelemaan 6 191 ihmistä, joista 11 prosenttia selvitti tiensä opiskelemaan.

Hakijamäärä kasvoi selvästi vuodesta 2013, jolloin hakijoita oli 5 820. Viime vuonna sisään otettiin 638 uutta opiskelijaa.

Lääketiede jälleen yksi suosituimpia aloja

Lääketiede on pitänyt pintansa yhtenä suosituimmista opiskelualoista. Yhtä suosittua on oikeustiede, jota opiskelemaan pääsi 12 prosenttia hakijoista.

Suurimmat hakijamäärät yliopistoissa nähdään humanistisilla, yhteiskuntatieteellisillä ja kasvatustieteellisillä tieteenaloilla. Humanistisilla aloilla hyväksytään opiskelemaan keskimäärin 17 prosenttia hakijoista, yhteiskuntatieteellisillä aloilla 13 prosenttia ja kasvatustieteellisillä aloilla 14 prosenttia. Näillä aloilla on myös eniten opiskelupaikkoja tarjolla.

Kaikkein vaikeinta sisäänpääsy on teatteri- ja tanssialalla, jonne pääsi sisään vain 3 prosenttia hakeneista. Kuvataideopintoja ja liikuntatieteitä pääsi opiskelemaan vain 4 prosenttia hakijoista.

Korkeakouluista suosituin on edelleen Helsingin yliopisto, jonne tänä vuonna haki 26 724 ihmistä. Heistä sisään hyväksyttiin 16 prosenttia.

Tilastollisesti helpoin oli päästä Åbo Akademiin, jonne hyväksyttiin 40 prosenttia hakijoista. Viime vuodesta hakijamäärä vielä laski, mikä nosti paikkavähennyksestä huolimatta sisäänpääsyprosenttia hieman.

Opetushallituksen tilastojen mukaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto lisäsi voimakkaimmin sisäänottoaan: viime vuonna opiskelupaikkoja oli tarjolla 444, tänä vuonna 577.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Kirjoittanut:
Ulla Järvi
toimittaja

Kuva:
Panthermedia