Tietopankki muistisairaiden turvallisuuden parantamiseksi

Muistiliiton kotisivuille on koottu turvallisuustietopankki, jossa on tietoa muistisairaiden kodin turvallisuuden parantamiseksi ja vinkkejä turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä.

Muistisairaita ihmisiä on Suomessa arviolta 130 000. Heistä 40 000 asuu yksin, osa läheistensä tukemina. Turvallisuuden näkökulmasta muistisairauden erityispiirteinä ovat lisääntynyt eksymisvaara, kodin laitteiden käytön vaikeutuminen, tasapainon heikkeneminen ja aisteissa tapahtuvat muutokset.

Muistiliiton nettisivuille avatussa tietopankissa on tietoa muistisairaiden ja heidän omaistensa käyttöön. Tietopankin tiedot on kerätty eri lähteistä käytännöllisiksi tarkistuslistoiksi. Turvallisuustietopankki kokoaa yhdelle sivustolle oleelliset tiedot ja vinkit turvallisen arjen tueksi.

Paloturvallisuuden parantamiseen liittyvät tiedot ja vinkit ovat osa tietopankkia. Asumisen paloturvallisuutta voi parantaa teknisillä apuvälineillä, kuten liesivahdilla. Jos tulipalo kuitenkin pääsee irti, esteetön ja turvallinen poistuminen asunnosta on avainasemassa.

Kaatumiset ovat merkittävä ikäihmisten laitoshoitoon johtava syy. Kaatumisten ennaltaehkäisy kodin eri tiloissa ja laitoshoidossa on ensiarvoisen tärkeää. Kodissa ja laitoshoidossa edullisin tapa ehkäistä kaatumisia on hankkia turvalliset jalkineet, varmistaa liikkumisen esteettömyys, hankkia riittävä valaistus eri olosuhteisiin ja käyttää mahdollisesti liikkumiseen tarkoitettuja apuvälineitä.

Lähde ja lisätietoja: Muistiliitto

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Elämä ei lopu muistisairauden diagnoosiin

Kävelynopeus kertoo muistin heikkenemisen vaarasta
Muistipotilaan omaisen kannattaa pyytää apua