Tuberkuloosin selvittely Pirkanmaalla jatkuu

Yhteensä 79 henkilöä on altistunut tuberkuloosille Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksessa, kerrotaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä. Tänään avatulta tuberkuloosi.fi -sivustolta löydät helposti tietoa tästä tartuntataudista.

Helmikuun alussa tuli tietoon tartuttava tuberkuloositapaus Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksessa (Tredu), kerrotaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Tuberkuloosille altistui yhteensä 79 henkilöä, joista neljä on lapsia. Tredulla altistui yhteensä 63 opiskelijaa ja opettajaa. Altistuneista suurin osa on käynyt keuhkokuvauksessa ja alkutarkastuksessa. Kahdella perheenjäsenellä epäillään tuberkuloosia ja heille on aloitettu tuberkuloosihoito.

Tampereen seudulla jatkuu päihdeongelmaisten keskuudessa vuonna 2006 alkanut tuberkuloosiepidemia. Tuberkuloositapauksia on todettu yhteensä 23, joista neljä vuoden 2013 aikana. Epidemian vuoksi järjestettiin kampanjat vuosina 2010 ja 2011, jolloin kohderyhmään kuuluvia henkilöitä kuljetettiin bussikyydein keuhkokuvaukseen. Tällä tavoin löydettiin kaksi uutta tapausta. Epidemian jatkuessa aloitettiin helmikuussa 2013 seulontakeuhkokuvaukset päihdepalvelu- ja terveydenhoitoalan yksiköissä. Seulontakeuhkokuvia on otettu vuoden aikana noin 500, yhtään uutta tuberkuloositapausta ei ole löytynyt. Seulontaa jatketaan toistaiseksi.

Pirkanmaalla todettiin viime vuonna yhteensä 22 tuberkuloositapausta, joista 20 sairasti keuhkotuberkuloosia, neljällä oli tartuttava tuberkuloosi.

Uhkaako tuberkuloosi Suomessa?

Tuberkuloositapauksia on uutisoitu Suomassa toistuvasti. STM on hiljattain päivittänyt valtakunnallisen tuberkuloosiohjelman.

Uusia tuberkuloositapauksia todetaan Suomessa vuosittain alle 300 tapausta. Noin puolet tapauksista on 60 vuotta täyttäneillä, joista valtaosa on syntyperältään suomalaisia. Noin neljäsosa kaikista tuberkuloositapauksista on viime vuosina todettu ulkomailla syntyneellä. Suomessa tuberkuloosi on erittäin harvinainen infektio lapsilla.

Kantaväestöön kuuluvat ikäihmiset, suuren tuberkuloosin ilmaantuvuuden maista Suomeen muuttaneet maahanmuuttajat ja päihdeongelmaiset ovat suurimpia tuberkuloosin riskiryhmiä.

Tuberkuloosi.fi -sivusto avattiin tänään

Tänään, kansainvälisenä tuberkuloosipäivänä on avattu uusi tuberkuloosi.fi -sivusto. Sivusto on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta erityisesti niille, joita itseään tai joiden lähipiiriä tuberkuloosi on koskettanut. Sivuston ovat luoneet Filha ry ja Hengitysliitto ry Tampereen tuberkuloosisäätiön tuella.

Tuberkuloosi

➤ Mikä tuberkuloosi on?
Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tuberkuloosi voi aiheuttaa tulehduksen missä tahansa elimessä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä tai kroonisen yskän paheneminen. Yskään liittyy usein limaisuutta tai ysköksiä, joskus myös verisiä ysköksiä. Sairastuneella voi olla myös hengenahdistusta ja rintakipua. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuoleisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä kehon osassa tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi.

➤ Miten tuberkuloosi tarttuu?
Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä. Hengitysteiden tuberkuloosia (tavallisimmin keuhkotuberkuloosi) sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä, aivastaessa tai laulaessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa tai huoneistossa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva ihminen voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä.

➤ Kuka sairastuu tuberkuloosiin?
Tuberkuloosille altistuminen ja tuberkuloositartunta eivät johda automaattisesti sairastumiseen. Vain kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastuminen riippuu tartunnan saaneen henkilön ominaisuuksista ja vastustuskyvystä. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.
Suurimmalla osalla tartunnan saaneista tuberkuloosi jää elimistöön lepotilaan. Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei tartuta tuberkuloosia.

Lisää tuberkuloosista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta