Tupakan ja alkoholin yhdistelmä vanhentaa aivoja

Tupakointi yhdessä runsaan alkoholinkäytön kanssa nopeuttaa henkisen suorituskyvyn heikkenemistä. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan paljon alkoholia käyttävien tupakoitsijoiden suorituskyky heikkeni 36 prosenttia nopeammin kuin niiden, jotka eivät tupakoineet ja käyttivät alkoholia kohtuudella.

Tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö käyvät usein käsi kädessä, ja niiden yhteisvaikutus henkiseen suorituskykyyn saattaa olla suurempi kuin kummankaan erikseen. Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa yhdistelmän todettiin nopeuttavan merkittävästi henkisen suorituskyvyn heikkenemistä.

University College London -laitoksen tutkijat seurasivat yli kymmenen vuoden ajan 6 473:a brittiläistä virkamiestä, jotka olivat iältään 45–69-vuotiaita. Heistä 4 635 oli miehiä ja 1 838 naisia. Kaikilta kysyttiin tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä.

Tutkittavien henkistä suorituskykyä testattiin kolme kertaa tutkimusjakson aikana. Testit mittasivat päättelykykyä, lyhytkestoista muistia ja kielellistä sujuvuutta.

Tutkimuksessa otettiin huomioon henkilöiden ikä, sukupuoli, koulutustaso ja krooniset sairaudet. Kun nämä tekijät oli vakioitu, paljon alkoholia käyttävien tupakoitsijoiden suorituskyvyn havaittiin heikentyneen 36 prosenttia nopeammin kuin niiden, jotka eivät tupakoineet ja käyttivät alkoholia kohtuudella. Tupakoitsijoiden suorituskyvyn heikkeneminen oli sitä nopeampaa, mitä enemmän alkoholia he käyttivät.

– Havaintojemme mukaan tupakoivien alkoholin suurkuluttajien aivot vanhenivat kymmenessä vuodessa tahtiin, joka vastaa kahtatoista elinvuotta, tutkimusta johtanut Gareth Hagger-Johnson sanoo UCL:n julkaiseman tiedotteen mukaan.

– Ihmisten ei pitäisi kuluttaa alkoholia siinä uskossa, että se suojaisi henkisen toimintakyvyn heikentymiseltä. Nykytiedon mukaan tupakoitsijoiden tulisi lopettaa tai vähentää ja runsasta alkoholinkäyttöä tulisi välttää. Tutkimuksemme viittaa siihen, ettei näitä kahta epäterveellistä tapaa tulisi ainakaan yhdistää – etenkään keski-iästä eteenpäin.

Tutkimuksessa määriteltiin alkoholin suurkuluttajiksi miehet, jotka käyttivät viikoittain yli 21 annosta alkoholia. Naisilla vastaava määrä oli 14 annosta.

British Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus on osa Whitehall II -kohorttitutkimusta.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Tupakoinnin lopettaminen vähentää sydänsairauksien riskiä