Tutkimus: Abortin yhteydessä olisi hyvä tarjota kierukkaehkäisyä

Raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tarjottu kierukkaehkäisy vähentää uusia keskeytyksiä

Raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tarjottu kierukkaehkäisy vähentää tehokkaasti uusia keskeytyksiä todetaan Hyksin ja Helsingin kaupungin tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistui 751 ensimmäisellä raskauskolmanneksella (raskauden kesto alle 12 raskausviikkoa) keskeytykseen tulevaa helsinkiläistä naista, jotka satunnaistettiin kierukka- ja verrokkiryhmään. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 27 vuotta, ja heistä 44 prosentille oli aiemmin tehty raskaudenkeskeytys.

Kätilöopiston sairaalassa kierukkaryhmäläisille asetettiin hormoni- tai kuparikierukka, joko välittömästi kaavintakeskeytyksen yhteydessä tai 2–3 viikkoa lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen. Verrokkiryhmäläisille aloitettiin nykykäytännön mukaisesti tablettiehkäisy ja heidät ohjattiin perusterveydenhuoltoon seurantaa ja jatkoehkäisyn suunnittelua varten.

Ensimmäisen seurantavuoden aikana uusia ei-toivottuja raskauksia ja keskeytyksiä oli merkittävästi vähemmän kierukkaryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Aikaisemmissa seurantatutkimuksissa kierukkaehkäisyn on todettu vähentävän uusintakeskeytysten ilmaantuvuutta jopa 60–70 prosenttia, mutta sen tehoa ei ole osoitettu satunnaistetussa tutkimuksessa.

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 raskaudenkeskeytystä, näistä 3 500 tehdään HUS:n alueella. Keskeytysten määrä on laskenut viime vuosina, mutta uusintakeskeytysten osuus on kasvanut. Vuonna 2013 aborttiin päätyneistä naisista 36 prosentille oli tehty aikaisempi keskeytys. Helsingin kaupunki tarjoaa ensimmäisen kierukan ilmaiseksi.

Lue myös:
Abortin tehneellä on oikeus surra
Hormonikierukka ja rintasyöpäriski – yhteys edelleen kyseenalainen

Lähde:
HUS-kuntayhtymä
Pohjoranta E, Mentula M, Gissler M, Suhonen S, Heikinheimo O. Provision of intrauterine contraception in association with first trimester induced abortion reduces the need of repeat abortion first-year results of a randomised controlled trial. Human Reproduction, julkaistu 14.9.2015

Kuva:
Panthermedia