Suomessa vähiten raskaudenkeskeytyksiä Pohjoismaissa

Vuonna 2021 Suomessa tehtiin vähemmän abortteja kuin Ruotsissa, Norjassa tai Islannissa.

Suurin osa raskaudenkeskeytyksistä tehdään nykyään lääkkeellisesti.

Suomessa tehtiin vuonna 2021 vähiten raskaudenkeskeytyksiä verrattuna muihin Pohjoismaihin eli Ruotsiin, Norjaan tai Islantiin.

Suomessa tehtiin 6,7 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti. Eniten keskeytyksiä tehtiin Ruotsisssa: siellä luku oli 15,1/1 000.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista. Tiedot on kerätty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella.

Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset vähentyneet

Raskaudenkeskeytysten kokonaislukumäärä on vähentynyt viime vuosina kaikissa Pohjoismaissa, myös alle 20-vuotiaiden.

Maiden osuudet ovat pysyneet 2000-luvulla melko vakaina. Ruotsissa tehdään hieman aiempaa enemmän keskeytyksiä ja muissa maissa hieman vähemmän.

Suurin osa raskaudenkeskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain selkeästi.

Suomessa vuonna 2021 tehdyistä keskeytyksistä 98,2 prosenttia oli lääkkeellisiä.

Lainsäädännössä eroja, Suomi tiukin

Suomessa on yhä tiukin lainsäädäntö koskien raskaudenkeskeytyksiä.

Laki uudistuu syksyllä 2023 ja sen jälkeen on mahdollista tehdä raskaudenkeskeytys 12. raskausviikon loppuun saakka naisen omasta pyynnöstä.

Muissa Pohjoismaissa keskeytyksen saa jo nyt naisen oman pyynnön perusteella raskausviikosta riippuen.

THL:n erityisasiantuntija Anna Heino ei usko, että lakiuudistus merkittävästi lisäisi keskeytysten määrää Suomessa. Näin ei ole käynyt myöskään muissa maissa.

– Nykyinenkin lainsäädäntö mahdollistaa keskeytykset laajasti tulkittujen sosiaalisten syiden perusteella. Uusi lainsäädäntö parantaa naisten itsemääräämisoikeutta sekä vähentää prosessin terveydenhuollolle aiheuttamaa taakkaa, hän sanoo tiedotteessa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.