Voisiko raskaudenkeskeytysten valvontaa vähentää?

Ajatus varhaisraskauden keskeytyksen säätelyn ja kontrollin purkamisesta näyttää heränneen, kirjoittaa Pertti Kirkinen.

Alle 10 viikkoa jatkuneen raskauden keskeyttävien lääkkeiden siirtämistä vapaasti hankittaviksi pohditaan brittiläisessä alan julkaisussa varsin myönteisessä hengessä. Muutos siirtäisi keskeytyksen terveydenhuollon valvonnan ja säätelyn ulkopuolelle, kokonaan naisen päätettäväksi, ja poistaisi prosessista osapuolen, jolla ei yleensä ole tietoa naisen olosuhteista tai sosioekonomisesta tilanteesta ja joka toimii usein vain kumileimasimena.

Mifepristonin ja misoprostolin vapauttamista itsehoitolääkkeiksi puoltavat hyvä teho ja vähäinen komplikaatioiden määrä. Tätä kuvastaa WHO:n suositus, ettei ­tällaisen keskeytyksen jälkeen tarvita rutiininomaista gynekologista tutkimusta. Eräissä maissa e-pilleritkin on jo siirretty onnistuneesti käsikauppaan.

Artikkelissa käsitellään julkaistujen tutkimusten pohjalta sitä, miten hyvin mife­pristoni ja misoprostoli täyttäisivät FDA:n itsehoitolääkkeelle asettamat kriteerit. Vain alle 1 %:ssa tapauksista naisen oma arvio raskauden kestosta ei olisi osunut 10 viikon rajoihin. Yleensä kuukautisanamneesin virhe johtaa pikemminkin virheellisen suureen viikkomäärään kuin aliarvioi raskauden kestoa. Naisen kyky käyttää kotioloissa keskeytyslääkityksiä on todettu yhtä hyväksi kuin ammattihenkilökunnan valvonnassa. Sen sijaan pakkauksien ohjeistuksessa oli selviä puutteita, samoin ohjeistuksessa ­komplikaatioiden varalle.

Seurantatutkimuksia itsehoitolääkkein tehtävien keskeytysten komplikaatioista ei juuri ole. 100 naisen ryhmästä 2 % joutui turvautumaan terveydenhuoltoon keskeytyksen jälkeen. Etäyhteys voi auttaa osassa tilanteita.

Ajatus varhaisraskauden keskeytyksen säätelyn ja kontrollin purkamisesta näyttää heränneen, ja hyvinkin vastakkaisia mielipiteitä on odotettavissa. Jos asia etenee, tilannetta voisi pitää e-pillerien ohella toisena lisääntymislääketieteen vallankumouksena sadan viime vuoden aikana. Turvallinen raskaudenkeskeytys ja naisen itsemääräämisoikeus lisääntyisivät. Sekä kehitysmaissa että länsimaissa tulee kuitenkin tehdä lisää kontrolloituja tutkimuksia erityisesti komplikaatioista.

Lähteet:

Kapp N, Grossman D, Jackson E ym. A research agenda for moving early medical pregnancy termination over the counter. BJOG 2017;124:1646–52.

Chaturachinda K. Over-the-counter medical termination of pregnancy: to be or not to be? BJOG 2017;124:1653–4.

Kirjoittaja:

Pertti Kirkinen

professori

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 48/2017.