Elimistö toipuu nopeasti raskaudenkeskeytyksestä

Keskeytyksistä jopa 95 prosenttia tehdään lääkkeellisesti, loput imukaavinnalla.

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 raskaudenkeskeytystä. Naisella on oikeus saada raskaudenkeskeytys hakemuksellaan silloin kun perustelut täyttävät lain määrittämät edellytykset.

Raskaus on keskeytettävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Yleisesti rajana pidetään 12. raskausviikkoa. Raskaus voidaan kuitenkin keskeyttää aina 24. raskausviikkoon saakka, jos sikiöllä on todettu vakava poikkeavuus.

Valtaosa eli yli 90 prosenttia keskeytyksistä tehdään sosiaalisin perustein. Muita perusteita ovat muun muassa vähintään neljän lapsen synnyttäminen sekä yli 40 vuoden tai alle 17 vuoden ikä. Pieni osa keskeytyksistä tehdään mahdollisen tai todetun sikiövaurion perusteella.

Fyysinen toipuminen nopeaa

Raskaus ja sen keskeyttäminen aiheuttavat suuria hormonaalisia muutoksia naisen elimistölle. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Satu Suhonen kertoo, että tutkimusten mukaan fyysinen toipuminen on kuitenkin varsin nopeaa.

– Luonto on ihmeellinen. Hormonitoiminta lähtee palautumaan jo parin päivän sisällä toimenpiteestä.

Suhosen mukaan myös kuukautiskierto pyörähtää yleensä nopeasti käyntiin. Ensimmäiset kuukautiset voivat tulla 4–5 viikon päästä keskeytyksestä.

– Tosin pitää muistaa myös, että jokainen on yksilö. Jos on taipumusta epäsäännöllisiin kuukautisiin, ei taipumus keskeytyksen yhteydessä häviä, Suhonen sanoo.

Keskeytyksistä 95 prosenttia tehdään lääkkeellisesti, loput imukaavinnalla. Lääkkeellinen keskeytys kuormittaa kohtua vähemmän kuin kaavinta, mutta kohdun tyhjentyminen ja vuoto kestää kauemmin. Käytetyllä menetelmällä ei ole vaikutuksia fyysiseen toipumiseen. Raskaudenkeskeytyksen ei myöskään ole todettu aiheuttavan pitkäaikaisia fyysisiä muutoksia.

– Jos tuntuu, että abortin jälkeen kehossa tapahtuu muutoksia, on tutkittava onko jotain muuta syytä, jolla oireet saattaisivat selittyä, Suhonen sanoo.

Raskaudenkeskeytys ei vaikuta hedelmällisyyteen

Raskaudenkeskeytysten määrät ovat pysyneet suhteellisen tasaisina viimeisten vuosien ajan. Pientä laskua on kuitenkin ollut havaittavissa. Suhteessa eniten ovat vähentyneet alle 20-vuotiaille tehdyt keskeytykset.

Sen sijaan toistuvien keskeytysten määrä on kasvanut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan useampi kuin joka kolmas keskeytyksistä tehdään naisille, joille se on tehty aikaisemmin.

– Tutkimusten mukaan raskaudenkeskeytys ei vaikuta tulevaan hedelmällisyyteen. Yli 90 prosentilla ovulaatio tapahtuu neljän viikon sisällä toimenpiteestä. Siksi on tärkeää aloittaa ehkäisy heti keskeytyksen jälkeen, ettei ole kohta uudelleen suunnittelemattomasti raskaana, Suhonen sanoo.

– Tietenkin jos taustalla on sikiöperäinen keskeytys, uusi raskaus voi olla toiveissa ja suunnitelmissa pian keskeytyksen jälkeen, Suhonen jatkaa.

Jälkitarkastuksessa käyminen on tärkeää

Keskeytyksen yhteydessä on tärkeää selvittää jatkoehkäisyn tarve sekä menetelmä. Nämä varmistetaan jälkitarkastuksessa. Samalla todetaan myös, että raskaus on todella keskeytynyt. Raskauden jatkuminen toimenpiteen jälkeen on mahdollista, mutta sitä tapahtuu äärimmäisen harvoin.

– Jälkitarkastuksessa käyminen on erittäin tärkeää. Valitettavasti siihen jätetään liian usein saapumatta, Suhonen sanoo.

Tarkastus ei ole tärkeä ainoastaan fyysisen toipumisen kannalta. Toipumista seurataan kokonaisuutena. Fyysisen toipumisen lisäksi katsotaan myös psyykkistä toipumista.

– Raskaudenkeskeytyspäätöksen tulee aina olla naisen oma. Päätöstä ei saa tehdä miehen, vanhempien eikä kenenkään muun mieliksi, Suhonen korostaa.

Toisille päätös on selkeä, jonkun taas tarvitsee pohtia sitä enemmän. Niin ennen kuin jälkeenkin voi olla tarvetta keskustella asiantuntijan kanssa.

– Päätös, jonka on tehnyt, on tuntunut sen hetkisessä elämäntilanteessa toimivimmalta. Silti joskus jälkeenpäin tuntuu, että on tehnyt väärän ratkaisun. Se saattaa johtaa esimerkiksi masentumiseen. Itseään ei pidä kuitenkaan ruoskia. Keskusteluapua voi ja pitää hakea myöhemminkin, jopa vuosien päästä jos siltä tuntuu, Suhonen muistuttaa.

Lue lisää raskaudenkeskeytyksen herättämistä tunteista ja niiden käsittelystä.

Lähteet:
Käypä hoito -suositus: Raskaudenkeskeytys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Raskaudenkeskeytykset 2013
Lääkärikirja Duodecim: Raskauden keskeytys
Laki raskaudenkeskeytyksestä

Kirjoittanut:
Anu Vaheristo
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajaopiskelija

Tarkastanut:
Satu Suhonen
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti
vastaava lääkäri: Helsingin keksitetty ehkäisyneuvonta
Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Kuva:
Panthermedia