Tutkimus: Kaatumisvammoissa muutoksia 1970–2012

Tutkimus: Kaatumisvammoissa muutoksia 1970–2012 Kuva 1 / 1

LL Niina Korhosen väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vammojen ja kuolemien ilmaantuvuuden muutoksia Suomessa 1970-luvun alusta vuoteen 2012.

Tutkimusjakson aikana kaatumiset ja myrkytykset ohittivat liikennekuolemat yleisimpinä aikuisten tapaturmakuolemien syinä Suomessa. Kuitenkin samaan aikaan iäkkäiden naisten kaatumiskuolemien ilmaantuvuus väheni. Viimeisinä havaintovuosina myös iäkkäillä miehillä ilmaantuvuuden nousu taittui.

Kaatumisten aiheuttamat sairaalahoitoa vaativat vammat lisääntyivät 1970-luvulta 1990-luvun loppupuolelle asti, mutta jälkeen niiden ilmaantuvuus on laskenut. Sama havainto koski myös lonkkamurtumia. Sen sijaan vakavien päävammojen ja kaularankavammojen ilmaantuvuus lisääntyi koko tutkimusjakson ajan.

Tutkimuksen mukaan iäkkäiden kaatumisten aiheuttamien vakavien vammojen profiili näyttää muuttuneen viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa arvioidaan, että kaikkiaan kaatumisten aiheuttamien vammojen lukumäärän kasvaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä, sillä iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä kasvavat nopeasti jo aivan lähitulevaisuudessa.

Tarkkoja syitä tutkimuksessa havaituille muutoksille ei tiedetä, mutta elämäntapojen ja ympäristötekijöiden muutoksilla on voinut olla vaikutusta kehitykseen. Korhosen mukaan lisätutkimuksia ja systemaattisia toimia kaatumisten ja niistä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi tarvitaan.

Tutkimuksen tiedot saatiin Suomen valtakunnallisesta kuolinsyyrekisteristä, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä ja väestörakenne ja ennuste tilastoista.

Lähde:
Tampereen yliopisto

Kuva:
Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi