Tutkimus: Liikuntaharjoittelu vähensi kaatumisvammoja

Kohtuullisen rasittava monipuolinen liikuntaharjoittelu paransi toimintakykyä ja oli turvallista ja toteuttamiskelpoista iäkkäille naisille.

TtM Radhika Patilin väitöstutkimuksen mukaan monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää kaatumisvammoja. Kotona asuvien iäkkäiden naisten kaatumisvammojen määrä väheni puoleen säännöllisen lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittaneen liikunnan ansioista. Patilin mukaan liikuntaharjoittelu voi myös kohtuullisin kustannuksin saada aikaan säästöjä terveydenhuollossa.

Tutkimus osoitti, että lihaskato oli harvinainen kotona asuvien iäkkäiden naisten keskuudessa eikä lihasmassa ollut yhteydessä toimintakykyyn. Sen sijaan kaatumispelko oli melko yleistä. Vaikeudet asioimistoimintakyvyssä, tasapainossa ja kyvyssä liikkua ulkona olivat yhteydessä suurempaan kaatumispelkoon.

Kohtuullisen rasittava monipuolinen liikuntaharjoittelu paransi toimintakykyä ja oli turvallista ja toteuttamiskelpoista iäkkäille naisille. Vaikka kaatumiset eivät vähentyneet, monipuolinen liikuntaharjoittelu osoittautui tehokkaaksi keinoksi vähentää hoitoa vaativia kaatumisvammoja (55 % vähemmän vammakaatumisia liikuntaryhmässä).

Väitöstutkimus oli osa UKK-instituutissa vuosina 2010–2013 toteutettua DEX-tutkimusta, jossa 409 iältään 70‒80-vuotiasta tamperelaisnaista satunnaistettiin liikuntaryhmään tai vertailuryhmään.

Liikuntaryhmä harjoitteli ohjatusti kahdesti viikossa ensimmäisen vuoden ajan ja kerran viikossa toisen vuoden ajan. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Vertailuryhmään kuuluvia pyydettiin jatkamaan entisiä liikuntatottumuksiaan koko tutkimuksen ajan.

Tutkittavien henkilöiden fyysinen toimintakyky, kaatumispelko ja fyysinen aktiivisuus arvioitiin puolivuosittain ja kehon koostumus mitattiin vuosittain. Tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa, joka palautettiin kuukausittain postitse. Kaatumisten aiheuttamat terveydenhuollon käynnit tarkistettiin potilastietokannasta ja potilaskertomuksista.

Lue myös:
Vanhuksen lonkkaa ei murra osteoporoosi vaan kaatuminen
Kaatumisia voidaan vähentää sairaaloissa ja laitoksissa
Ikähuimaus ja kaatumisen ehkäisy

Lähde:
Tampereen yliopisto
Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances

Kuva:
Panthermedia