D-vitamiinia vai liikuntaa kaatumisten ehkäisyyn?

Tutkittavina oli 409 naista, jotka olivat kaatuneet edeltävänä vuonna. He eivät olleet käyttäneet D-vitamiinia ennen tutkimusta, ja heidän D-vitamiini­tasonsa lähtötilanteessa oli matala.

Liikunta vähentää kaatumisia kaikenkuntoi­silla vanhuksilla. D-vitamiinin on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa vähentävän erityisesti hauraiden vanhusten kaatumisia ja murtumia. Keski-ikäisillä riskit ovat pieniä eikä meta-analyysissäkään ole saatu näkyviin eroja murtumissa. Suomalaisessa satunnaistetussa vertailututkimuksessa selvitettiin liikunnan, D-vitamiinin ja niiden yhdistelmän vaikuttavuutta kaatumisten ja murtumien ehkäisyssä.

Tutkittavina oli 409 naista (70–80 v, keskiarvo 74 v), jotka olivat kaatuneet edeltävänä vuonna. He eivät olleet käyttäneet D-vitamiinia ennen tutkimusta, ja heidän D-vitamiini­tasonsa lähtötilanteessa oli matala (26–28 ng/ml). Tutkittavat kävelivät keskimäärin 6 000 askelta päivittäin. Liikuntatesti meni keskimäärin varsin hyvin (SPPB noin 11 pistettä), mutta noin joka kuudennella oli liikkumisvaikeuksia ulkona.

Interventiona oli 20 µg D-vitamiinia tai lume sekä vaihtoehtona tai lisänä liikunnallista harjoittelua, johon kului ensimmäinen vuoden aikana kahdesti viikossa ja toisen vuoden aikana kerran viikossa fysioterapeuttien ohjaamaa tasapaino- ja voima­harjoittelua sekä toiminnallisia harjoitteita. Myös kotiharjoitteita suositeltiin. ­Kaatumisia mitattiin kahden vuoden seurannassa kuukausittain. Tutkittavien ­komplianssi oli hyvä: D-vitamiinin käyttö toteutui lähes sataprosenttisesti ja liikuntaharjoitteluun osallistui 66–73 prosenttia. Tutkittavia jäi pois hyvin vähän (n = 39) tutkimuksen aikana.

D-vitamiinitasot pysyivät matalalla lumeryhmässä kahden vuoden seurannan ajan. Ryhmien välillä ei ollut eroja kaatumisten määrässä (113–132 / 100 henkilövuotta), toistuvasti kaatuneiden määrissä tai toistuvasti kaatumisvammoja saaneiden ­määrissä. Sen sijaan vammoihin johtaneet kaatumiset vähenivät kummassakin liikunta­ryhmässä (liikunta + lume HR 0,46, 95 %:n LV 0,22–0,95 ja liikunta + D-vitamiini HR 0,38, 95 %:n LV 0,17–0,81), mutta ei pelkkää D-vitamiinia nauttineiden ryhmässä verrattuna lumeryhmään.

Päivittäisten askelten määrässä ei ollut eroa ryhmien kesken. Liikunta ja osin D-vitamiinikin näytti testien perusteella parantavan lihas­kuntoa ja voimaa sekä myös hidastavan luun tiheyden heikkenemistä.

Cochrane-katsauksen mukaan monipuolisia harjoitteita sisältävä liikunta tai taiji-harjoittelu vähentää kaatumisia. Tämä tutkimus mahdollistaa vertailun pelkkään D-vitamiiniin tai lumeeseen. D-vitamiinista ei siis näyttänyt olevan lisähyötyä hyvä­kuntoisille, verrattain nuorille vanhuksille. Siitä ei kuitenkaan todennäköisesti ole haittaakaan, ja kahden vuoden seuranta on melko lyhyt tällaisessa preventiossa.

Lähde:
Uusi-Rasi K ym. Exercise and vitamin D in fall prevention among older women. A randomized, controlled trial. JAMA Intern Med 2015;175:703–11.

Kirjoittanut:
Kaisu Pitkälä
professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/15.