Tutkimus: Kirkasvalohoito tehoaa myös muuhun kuin kaamosmasennukseen

Tutkimuksen perusteella kirkasvalohoito tehoaa myös valoisuudesta ja vuodenajasta riippumattomaan masennukseen.

Kirkasvalohoito on ollut jo pitkään kaamosmasennuksen käypää hoitoa. Suomalaisessa masennuksen hoitosuosituksessa sen näytön aste on A. Tutkimukset kirkasvalohoidon tehosta muussa kuin vuodenaikaan liittymättömässä masennuksessa ovat kuitenkin tähän saakka olleet potilasaineistoiltaan pieniä ja tulokset ristiriitaisia.

Kanadalainen työryhmä selvitti satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa, 8 viikon pituisessa tutkimuksessa, tehoaako kirkasvalohoito myös valoisuudesta ja vuoden­ajasta riippumattomaan vakavaan masennukseen. Tutkimukseen osallistui 122 ­vähintään keskivaikeaa masennusta sairastavaa potilasta, ja masennuksen voimakkuutta arvioitiin MÅDRS-asteikolla. Potilaat jaettiin neljään ryhmään, joihin kohdistettiin seuraavat interventiot: 30 minuutin kestoinen 10 000 luksin kirkasvalohoito ja sero­tonerginen masennuslääke fluoksetiini 20 mg/vrk (n = 29), 30 minuutin kestoinen 10 000 luksin kirkasvalohoito ja lumelääke (n = 32), 30 minuutin kestoinen lumehoito ioni­generaattorilla ja fluoksetiini 20 mg/vrk (n = 31) tai ionigeneraattorilumehoito ja lumelääke (n = 30). Potilaita johdettiin eettisen toimikunnan suostumuksella tarkoituksellisesti hieman harhaan, sillä heille kerrottiin, että tutkimuksessa verrataan kirkasvalo­hoidon ja ionigeneraattorin tehoa masennuksessa ja että puolet tutkittavista saa lumehoitoa. Potilaille ei kuitenkaan kerrottu, että kaikki ionigeneraattorihoidot olivat lumehoitoa ja kaikki kirkasvalohoidot aktiivihoitoa.

Hoitomuotojen tehon vaikutuksen koot (Cohenin d) verrattuna lumehoitoon olivat: kirkasvalohoito ja fluoksetiini 1,11 (95 %:n LV 0,54–1,64), kirkasvalohoito ja lume 0,80 (0,28–1,31), fluoksetiini ja lume 0,24 (–0,27–0,74). Kirkasvalo-fluoksetiiniyhdistelmän NNT-luku hoitovasteen saavuttamiselle oli 2,4 ja elpymän saavuttamiselle 3,5.

Tutkimuksen perusteella kirkasvalohoito tehoaa valoisuudesta ja vuodenajasta riippumattomaan masennukseen jopa tehokkaammin kuin masennuslääke. Parhaat tulokset saatiin kirkasvalohoidon ja masennuslääkkeen yhdistelmällä. Ryhmät olivat kuitenkin niin pieniä, että tulokset tulisi kyetä toistamaan joko selvästi laajemmassa tai kahdessa samankokoisessa tutkimuksessa, ennen kuin kirkasvalohoito voitaisiin luokitella valoisuudesta riippumattoman masennuksen käyväksi hoidoksi. Toisaalta kirkasvalohoito aiheuttaa hyvin vähän sivuvaikutuksia ja laitteet ovat edullisia. Mikään ei estä jo nyt käyttämästä kirkasvalohoitoa masennuksen kokeellisena tukihoitona.

Lähde:
Lam RW, Levitt AJ, Levitan RD ym. Efficacy of bright light treatment, fluoxetine, and the combination in patients with ­nonseasonal major depressive disorder: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016;73:56–63.

Kirjoittaja:
Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 7/16.