Tutkimus: Köyhyyskin voi selittää heikkoa koulumenestystä

Köyhyys voi yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan haitata lasten aivojen kehitystä ja heikentää monia koulumaailmassa tarvittavia ajattelutoimintoja.

Köyhyys voi yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan haitata lasten aivojen kehitystä ja heikentää monia koulumaailmassa tarvittavia ajattelutoimintoja. Tämä voi osin selittää, miksi köyhien perheiden lapset menestyvät koulussa huonommin kuin hyvin toimeentulevien lapset.

Tulosten perusteella köyhien perheiden lasten aivoissa on ikätasoon nähden rakenteellisia eroja aivojen otsa- ja ohimolohkoissa sekä hippokampuksessa. Kyseiset aivoalueet ovat tärkeitä mm. oppimisen, muistin, kielellisten taitojen, tiedonkäsittelyn sekä tarkkaavaisuuden ja tunne-elämän hallinnan kannalta. Suurimmat vaikutukset havaittiin kaikkein köyhimmissä oloissa kasvaneilla.

Tutkijat eivät usko, että nyt havaitut aivomuutokset ovat ainoa syy köyhien lasten heikompaan koulumenestykseen, mutta he pitävät niitä merkittävänä osatekijänä. Otsa- ja ohimolohkojen kehityksen viivästymät voivat heidän mukaansa selittää alhaisista testituloksista noin viidenneksen.

Erot aivojen kehityksessä johtuvat todennäköisesti köyhyyteen liittyvistä lapsen kehitystä vaikeuttavista seikoista kuten huonosta ravinnosta, stressistä ja lukuisista muista köyhyyden aiheuttamista rajoitteista. Näiden tulosten perusteella mekanismista ei kuitenkaan ole varmuutta. Suomessa noin joka kymmenes lapsi elää köyhyydessä.

Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin Jama Pediatrics -lehdessä. Osana tutkimusta runsaan 300 lapsen aivojen harmaan aineen tilavuus kuvattiin magneettikuvauksella. Lapset valittiin edustamaan mahdollisimmin hyvin Yhdysvaltojen väestörakennetta. Lapsista neljännes oli köyhiä.

Lähde: Jama Pediatrics 2015

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia