Tutkimus päiväkotilasten elintavoista käynnistyy Etelä-Suomessa

Jos päiväkoti osallistuu tutkimukseen, päiväkodissa käyvän lapsen vanhemmat saavat jossain vaiheessa syksyä kotiinsa tutkimuksen tiedotteen ja suostumiskirjeen.

Minkälaisia ovat 3–6-vuotiaiden suomalaisten lasten elintavat? Miten paljon he liikkuvat? Millaisia asioita he syövät? Onko heillä stressiä? Entä miten päiväkoti vaikuttaa elintapoihin? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta DAGIS-projektin tutkimuksessa, joka käynnistyy elokuun lopulla.

DAGIS-projektin johtaja, dosentti Eva Roosin mukaan tutkimus toteutetaan viidessä Etelä-Suomen kunnassa: Loviisassa, Porvoossa, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Vantaalla. Näiden kuntien satunnaisesti valitut päiväkodit ovat saaneet itse päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen.

– Jos päiväkoti osallistuu tutkimukseen, päiväkodissa käyvän lapsen vanhemmat saavat jossain vaiheessa syksyä kotiinsa tutkimuksen tiedotteen ja suostumiskirjeen. Loviisassa ja Porvoossa kirje tulee elokuun alussa, Lohjalla syyskuussa ja Hyvinkäällä ja Vantaalla lokakuussa. Jokainen perhe voi itse harkita, haluaako osallistua tutkimukseen.

Roosin mukaan lasten liikkumista ja paikallaanoloa mitataan vyötäröllä pidettävällä mittarilla. Lasten ruoankäyttöä tutkitaan sekä kotona että päiväkodissa ja stressinsäätelyä mitataan sylki- ja hiusnäytteistä. Samalla tutkitaan, millaisia elintapaeroja lasten välillä on ja mitkä tekijät kotona ja päiväkodissa ovat yhteydessä niihin.

– Lasten elintapoja ja stressiä tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa tällä laajuudella tässä ikäryhmässä ja näin isolla määrällä lapsia. Tutkimus on erityinen myös siinä mielessä, että elintapojen ja stressin yhteyttä on tutkittu lapsilla vain vähän, Roos toteaa.

Tutkimus on alkua pidemmälle DAGIS-projektille, jonka tavoitteena on kehittää päiväkoteihin uusia terveellisiin elintapoihin kannustavia toimintatapoja. Projekti toteutetaan Folkhälsanin, Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä ja sitä rahoittaa muun muassa Suomen Akatemia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Roosin mukaan tutkijoiden tavoitteena on rekrytoida tutkimukseen syksyn aikana 800 perhettä.

Lue lisää projektista täältä.

Lue lisää: Mikä on kuumeen raja?

Lue myös:
Kahden kodin ratkaisu ei lisää avioerolapsen oireilua
Näin puutut lapsen ylipainoon
Säännöllinen sokerin käyttö alkaa jo pikkulapsena

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia