Tutkimus: Paksusuolisyövän ilmaantuvuus noin kaksinkertainen IBD:ta sairastavilla

Tutkimuksen mukaan suuren riskin potilaille tulisi tehdä paksusuolen tähystys vuosittain. Matalan riskin potilaille riittäisi tähystys viiden vuoden välein.

Tuore väitöstutkimus tukee ajatusta siitä, että tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) määrä on kasvanut.

Tutkimuksessa tulkittiin Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella pidettyä rekisteriä 15 vuotta täyttäneistä IBD:ta sairastavista potilaista vuodesta 1986 vuoteen 2007. Rekisterissä on yhteensä 1 915 potilasta, joista kaksi kolmesta sairastaa haavaista paksusuolitulehdusta ja yksi kolmesta Crohnin tautia, kuusi prosenttia sairastaa välimuotoista koliittia.

Seurannassa kuolleisuus ei eronnut muusta väestöstä, mutta paksusuolisyövän ilmaantuvuus oli noin kaksinkertainen IBD:ta sairastavilla verrattuna muuhun väestöön

Paksusuolisyövän suhteellinen riski oli lisääntynyt niillä potilailla, joilla oli laaja-alainen tauti tai olivat sairastuneet nuorella iällä. Potilailla, joilla paksusuolisyöpä todettiin, oli lähes aina myös muita riskitekijöitä, kuten aktiivinen tulehdus suolessa tai he eivät olleet osallistuneet seurantaan. Potilailla, joilla oli samanaikainen IBD ja primaari sklerosoiva sappitietulehdus, oli erityisen suuri suhteellinen riski saada paksusuolisyöpä tai sappitiesyöpä.

Tutkimuksessa todetaankin, että IBD:tä sairastavien potilaiden seuranta tulisi suunnitella yksilöllisesti riskitekijät huomioiden. Suuren riskin potilaille tulisi tehdä paksusuolen tähystys vuosittain. Matalan riskin potilaille riittäisi tähystys viiden vuoden välein. Näin varmistettaisiin, että tauti pysyy inaktiivina.

Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ovat kroonisia suoliston sairauksia. Näihin sairauksiin kuuluu haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti sekä välimuotoinen koliitti. Aiempien tutkimusten mukaan IBD:n ilmaantuvuus on lisääntynyt länsimaissa sekä erityisesti Pohjoismaissa ja niihin on myös liittynyt lisääntynyt paksusuolisyövän riski. Tautien syy on toistaiseksi tuntematon.

Lue myös:
Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD) ja niiden hoito
Suomalaisten kuolleisuus paksusuolisyöpään on Euroopan pienimpiä

Lähde:
Tampereen yliopisto
Inflammatory bowel diseases - an epidemiological survey with twenty-year follow-up

Kuva:
Panthermedia