Tutkimus: Probiootista apua lasten hengitystieinfektioihin

Tutkimusryhmässä mukana olleen hammaslääketieteen tohtori Teemu Taipaleen mukaan probioottiryhmässä esiintyi merkitsevästi vähemmän hengitystieinfektioita kuin kontrolliryhmässä sekä kahdeksan kuukauden että kahden vuoden iässä.

Varhaislapsuudessa annosteltu BB-12 probiootti vähensi merkitsevästi imeväisikäisten lasten hengitystieinfektioita. Näin selvisi Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa, jonka mukaan probiootin vaikutus näkyi lapsella vielä kahden vuoden iässä.

Korpilahdella ja Muuramessa toteutetussa kaksoissokotetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa lapsille annosteltiin Bifidobacterium lactis BB-12 probioottia puristeina, jolloin probioottiannos oli tarkkaan määritelty ja kontrolloitu. Annostelu kesti keskimäärin 15 kuukautta ja alkoi lapsen ollessa 1-2 kuukautta. Tutkimukseen osallistuneet lapset saivat rintamaitoa, mikä sinänsä parantaa lasten vastustuskykyä.

Tutkimusryhmässä mukana olleen hammaslääketieteen tohtori Teemu Taipaleen mukaan probioottiryhmässä esiintyi merkitsevästi vähemmän hengitystieinfektioita kuin kontrolliryhmässä sekä kahdeksan kuukauden että kahden vuoden iässä.

Lue lisää: Mikä on kuumeen raja?

– BB-12 on lisäksi turvallinen pikkulasten hampaille. Monet jogurtit sisältävät BB-12-probioottia, mutta valitettavasti niissä on myös usein runsaasti tavallista sokeria, mikä ei ole hyväksi hampaille, toteaa Taipale.

Tutkimusten mukaan BB-12 näyttää saavan lisätehoa, kun se yhdistetään esimerkiksi LGG-probioottiin.

Lue myös:
Infektiot saattavat laukaista lapsen psoriaasin – antibiootit eivät
Lasten hengitystieinfektiot ennustavat astmaa
Lapsuusiän infektiot yhteydessä metaboliseen oireyhtymään aikuisena

Lähde:
Turun yliopisto
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood

Kuva:
Panthermedia