Tutkimus: Psykoosiin sairastuneiden elimistö on tulehdustilassa

Tutkimuksessa selvitettiin ensipsykoosiin liittyviä immunologisia eli vastustuskykyyn liittyviä muutoksia tutkittavilta otetuista verinäytteistä.

Psykoosiin sairastuneilla esiintyy elimistön puolustusjärjestelmän toiminnan muutoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvisi, että nämä muutokset ovat myös yhteydessä aivojen valkean aineen vähenemiseen ja rakenteen heikkenemiseen.

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että elimistön puolustusjärjestelmän toiminnalla on merkitystä psykoosien puhkeamisessa. Myös aiemmissa tutkimuksissa on saatu alustavaa näyttöä, että psykoosissa kannattaisi hoitaa myös tulehdusta psykoosilääkityksen lisäksi.

THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaaren mukaan tarvitaan kuitenkin vielä lisätutkimuksia, jotta voidaan todeta, että elimistön tulehdustila vaikuttaa psykoosisairaudessa todettaviin aivomuutoksiin.

– Jos näin on, avautuu toivottavasti uudenlaisia mahdollisuuksia sairastumisen alkuvaiheen hoitamiseen ja sairauden vaikeutumisen estämiseen, hän sanoo.

Luontaisen puolustusjärjestelmän toiminta muuttuu psykoosissa

Varhaisen psykoosin riskitekijät, kulku ja ennuste -tutkimukseen osallistui HUS:n alueella hoidettuja, ensimmäiseen psykoosijaksoon sairastuneita 18–40-vuotiaita henkilöitä. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin verrokeiksi samanikäisiä terveitä henkilöitä.

Tutkimuksessa selvitettiin ensipsykoosiin liittyviä immunologisia eli vastustuskykyyn liittyviä muutoksia tutkittavilta otetuista verinäytteistä. Viiden tulehdusmerkkiaineen pitoisuus erosi ensipsykoosipotilailla vertailuhenkilöistä.

Aivojen valkea aine vaarassa

Tutkittavien aivojen rakennetta tutkittiin aivojen magneettikuvauksella, jolla selvitettiin eri aivoalueiden harmaan ja valkean aineen tilavuutta sekä valkean aineen ratojen rakennetta.

Hermosolujen solukeskukset sijaitsevat harmaassa aineessa, hermosyyt ja niiden muodostamat hermoradat ja hermotukisolut valkeassa aineessa. Valkea aine on siten keskeinen hermosolujen viestien välittäjä, jonka muutokset liittyvät moniin aivosairauksiin.

Koholla olleen puolustusjärjestelmän tulehdusmerkkiaineen pitoisuus oli yhteydessä valkean aineen tilavuuden ja rakenteen muutokseen aivoalueilla, jotka ovat psykoosioireiden kannalta keskeisiä.

Alkuperäinen artikkeli Altered activation of innate immunity associates with white matter volume and diffusion in first-episode psychosis ilmestyi PLOS ONE -lehdessä 13.5.2015.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia