Tutkimus suolistomikrobiston toiminnasta

Tutkitussa aineistossa lievien suolistovaivojen, kuten turvotuksen ja vatsakipujen esiintyvyys oli yhteydessä terveysvaikutteisten bifidobakteerien määrän laskuun.

Ihmisen suolistomikrobiosto on monimuotoinen ekosysteemi, joka muodostuu triljoonista bakteereista. Ihmisen ja bakteeriston yhteinen evoluutio on johtanut keskinäiseen hyötysuhteeseen, jossa suolistomikrobisto osallistuu ihmisen terveyden ylläpitoon.

Muutokset mikrobiston koostumuksessa tai toiminnassa on yhdistetty useisiin tauteihin. FM Jonna Jalanka selvittää väitöskirjatyössään terveiden aikuisten suolistomikrobiston koostumusta ja vertaa terveen aikuisen mikrobistoa tunnettuihin häiriötiloihin. Tutkimuksen mukaan terveen aikuisen suolistomikrobisto on yksilöllinen ja vakaa

Tutkitussa aineistossa lievien suolistovaivojen, kuten turvotuksen ja vatsakipujen esiintyvyys oli yhteydessä terveysvaikutteisten bifidobakteerien määrän laskuun. Lisäksi Jalanka selvitti, kuinka mikrobistoa muokkaavat tekijät, kuten suolen tyhjennys, sekä ärtyneen suolen oireyhtymä muuttavat mikrobiston koostumusta, ja tutki näiden muutosten ja potilaiden terveyttä kuvaavien kliinisten muuttujien välisiä yhteyksiä.

Ärtyvän suolen oireyhtymän ja suolen tyhjennyksen vaikutukset

Suolen tyhjennys on potilaalle vaaraton toimenpide, mutta sen pitkäaikaisvaikutusta suolistomikrobistolle ei ole aikaisemmin tutkittu. Jalanka osoittaa tutkimuksessaan, että suolen tyhjennyksellä on suuri, mutta lyhytaikainen vaikutus mikrobiston koostumukseen.

Lähtötilanteen mikrobisto palautuu entiselleen kahden viikon kuluessa tyhjennyksestä. Kuitenkin tyhjennysaineen annostus vaikutti mikrobiston palautumiseen; kaksi erillistä annosta aiheutti vähemmän pidempiaikaisia mikrobistomuutoksia kuin yksi suurempi annos.

Suolistomikrobistomuutokset on yleisesti yhdistetty ärtyneen suolen oireyhtymään, mutta muutosten luonnetta suolistotulehduksen jälkeisessä IBS:ssä ei ole aikaisemmin tutkittu. Taudin oireet vaihtelevat suuresti potilaiden välillä ja yksi tutkimuksen tarkoituksista olikin löytää yhteyksiä potilaiden kliinisen kuvan ja mikrobistomuutosten välillä.

Jalangan tutkimuksen tulokset viittaavat suolistobakteerien muutosten liittyvän suolen limakalvoesteen heikentyneeseen toimintaan. Lisäksi löytyneiden mikrobistomuutosten avulla pystyttiin luokittelemaan potilaat taudin kuvan mukaisesti. Näiden yhteyksien löytyminen auttaa ymmärtämään mikrobiston merkitystä ärtyneen suolen oireyhtymän oireiden synnyssä.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Characterization of Intestinal Microbiota in Healthy Adults and the Effect of Perturbations

Kuva:
Panthermedia