Tutkimustulosten valikoiva julkaiseminen jatkuu

Tulosten valikoiva raportoiminen johtaa siihen, että todelliset negatiiviset tulokset jäävät piiloon.

Yhdysvaltalaisen syöpätutkijaryhmän mukaan onkologian alalla joka kahdeksannen satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen ensisijaisen päätetapahtuman raportointi oli ristiriidassa sen kanssa, mitä tutkimusprotokollaan oli kirjattu. Ensisijainen päätetapahtuma saattoi vaihtua tai se raportoitiin eri tavalla kuin oli suunniteltu. Analyysissä oli mukana 74 tutkimusartikkelia, jotka oli julkaistu Journal of Clinical Oncologyssa, New England Journal of Medicinessa tai Lancetissa vuonna 2012.

Muiden kuin ensisijaisten päätetapahtumien julkaisemisessa ristiriitaisuuksia oli vielä useammin. Suunnitelluista ei-primaarisista päätetapahtumista jäi julkaisematta kolmannes. Suunnittelemattomia päätetapahtumia julkaistiin 29 tutkimuksessa, eikä niitä yleensä ilmoitettu jälkeenpäin asetetuiksi.

Ensisijaiseen päätetapahtumaan liittyviä ennalta suunnittelemattomia analyysejä julkaistiin lähes puolessa tutkimuksista, muihin päätetapahtumiin liittyviä joka neljännessä. Positiivisen tuloksen tuottaneet ennalta suunnittelemattomat analyysit julkaistiin artikkelien abstrakteissa useammin kuin negatiivisen tuloksen tuottaneet.

Analyysit tulisi päättää jo ennen tutkimuksen aloittamista. Runsaat jälkikäteen päätetyt analyysit voivat tuottaa sattumanvaraisia löydöksiä. Tulosten valikoiva raportoiminen taas johtaa siihen, että todelliset negatiiviset tulokset jäävät piiloon.

Monet lääketieteelliset lehdet julkaisevat nykyään vain sellaisia satunnaistettuja tutkimuksia, jotka on etukäteen ilmoitettu julkiseen tutkimusrekisteriin. Tämä ei näytä riittävän kitkemään valikoivaa julkaisemista. Yhdysvaltalaistutkijat ehdottavat pakollista liitetaulukkoa, jossa selvitettäisiin kaikki suunnitellut ja suunnittelemattomat päätetapahtumat ja niiden raportointi sekä syyt raportoimatta jättämisiin.

Lue myös:
Tiina Raevaara: Kuinka jaksaa uskoa tieteeseen?
Tutkimusten aiheet ja tarve eivät kohtaa
Tutkimustulosten paisuttelun voi jäljittää lehdistötiedotteisiin

Lähde:
Raghav KP, Mahajan S, Yao JC ym. A study in selective reporting of outcomes in randomized trials in ­oncology. 
J Clin Oncol 2015, verkossa ensin 24.8.2015. 
pii: JCO.2015.62.4148.

Kirjoittanut:
Pertti Saloheimo
neurologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 44/15.