Työhön paluu pitkältä sairauslomalta aikaistui lakimuutosten jälkeen

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Jaana Halosen mukaan tutkimustulokset antavat myönteisiä viitteitä siitä, että poissaoloja seuraamalla voidaan ehkäistä pitkittyvää työkyvyttömyyttä.

Työhön paluu pitkän työkyvyttömyyden jälkeen aikaistui hieman ja työssäolopäivät lisääntyivät vuonna 2012 tapahtuneiden sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutosten jälkeen. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tekemästä tutkimuksesta.

Ero näkyi selvimmin lähes kolme kuukautta sairauslomalla olleilla, joilla työhön osallistuminen oli 2 prosenttia korkeammalla tasolla lakimuutoksen jälkeen. Vertailu vuosiin 2008–2011 osoitti, että ennen lakimuutosta ei palattu työhön pitkien sairauspoissaolojen jälkeen yhtä usein. Lyhemmissä tai pidemmissä poissaoloissa muutos ei ollut merkitsevä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Jaana Halosen mukaan tutkimustulokset antavat myönteisiä viitteitä siitä, että poissaoloja seuraamalla voidaan ehkäistä pitkittyvää työkyvyttömyyttä.

Mitä muutettu laki sanoo?

Laki edellyttää, että työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon, kun työntekijän sairausloma on kestänyt 30 päivää. Työnantajan on haettava sairauspäivärahaa Kelalta, kun sairausloma on kestänyt 60 päivää.

Työterveyshuolto arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn ja työnantaja selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa mahdollisuuksista jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä (Kelan sairauspäivärahan maksamisen jatkumisen edellytys).

Lähde:
Työterveyslaitos
Halonen JI, Solovieva S, Pentti J, Kivimäki M, Vahtera J, Viikari-Juntura E. Occupational and Environmental Medicine 2015 Oct 13. doi: 10.1136/oemed-2015-103131. [Epub ahead of print]