Työstressi ei ole yhteydessä syöpäriskiin

Työssä koettu kuormitus ei ollut yhteydessä kolorektaali-, keuhko-, rinta- sekä eturauhassyövän riskiin. Työkuormituksella ei ollut vaikutusta myöskään syövän kokonaisriskiin, kertoo BMJ:n tutkimus.

BMJ:ssä (British Medical Journal) julkaistun tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, vaikuttaako koettu työstressi syövän kokonaisriskiin ja kolorektaali-, keuhko-, rinta- sekä eturauhassyövän riskiin.

Meta-analyysiin sisältyi 12 eurooppalaista kohorttitutkimusta, joissa oli mukana 116 056 naista ja miestä. Osallistujat olivat 17–70-vuotiaita, ja heitä seurattiin 12 vuoden ajan. Tutkimuksen alussa kenelläkään ei ollut syöpää.

Työstressi määriteltiin työkuormitukseksi, jonka osallistujat raportoivat tutkimuksen alussa. Työkuormitusta mitattiin kyselyllä käyttämällä validoitua ja harmonisoitua job strain -mittaria.

Tulokset vakioitiin iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman, painoindeksin, tupakoinnin ja alkoholin käytön mukaan.

Todettuja syöpiä oli kaikkiaan 5 765, joista kolorektaalisyöpiä 522, keuhkosyöpiä 374, rintasyöpiä 1 010 ja eturauhassyöpiä 865. Syövät vahvistettiin sairaala-, syöpä-, ja kuolinsyyrekistereistä.

Suuri työkuormitus ei ollut yhteydessä syövän kokonaisriskiin (riskisuhde 0,97, 95 %:n luottamusväli 0,90–1,04) monimuuttuja-analyyseissa.

Työkuormitus ei ollut myöskään yhteydessä kolorektaalisyövän (riskisuhde 1,16, 95 %:n luottamusväli 0,90–1,48), keuhkosyövän (riskisuhde 1,17, 95 %:n luottamusväli 0,88–1,54, rintasyövän (riskisuhde 0,97, 95 %:n luottamusväli 0,82–1,14) tai eturauhassyövän riskiin (riskisuhde 0,86, 95 %:n luottamusväli 0,68–1,09).

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.