Työstressillä yhteys sydänkohtausriskiin

Työstressi on yhteydessä yli viidenneksen suurentuneeseen sydäntautiriskiin, osoittaa Lancet-lehdessä julkaistu laaja tutkimus. Sydäntaudin perinteisiin riskitekijöihin verrattuna työstressi on kuitenkin aika vaatimaton riskitekijä, huomauttaa tutkimusta johtanut professori Mika Kivimäki.

Työstressi on yhteydessä yli viidenneksen suurentuneeseen sydäntautiriskiin, osoittaa Lancet-lehdessä julkaistu laaja tutkimus.

– Stressin yhteys sydäntautiriskiin näkyy sekä miehillä että naisilla ja eri sosioekonomisessa asemassa olevilla työntekijöillä. Naisilla ja miehillä ei ollut riskin suhteen mitään eroa, toteaa tutkimusta johtanut professori Mika Kivimäki University College London -yliopistosta.

Tutkimuksessa analysoitiin tietoja kolmestatoista tutkimuksesta, joihin oli osallistunut noin 200 000 henkilöä. Heistä 15 prosenttia kärsi työstressistä.

Työstressi oli mitattu tutkimusten alkaessa, jolloin tutkittavilla ei ollut sydänsairautta. Seuranta-aikana 2 400 osallistujalla ilmeni ensimmäinen sydäntautitapahtuma, jollaisena otettiin huomioon vain sydänkuolema tai sydäninfarkti, joka ei johtanut kuolemaan.

Työstressin kriteerinä oli, että työntekijällä oli vaativa työ ja paljon työpaineita, joihin hän ei itse pystynyt vaikuttamaan.

– Sydäntaudin perinteisiin riskitekijöihin verrattuna työstressi on kuitenkin aika vaatimaton riskitekijä, Kivimäki korostaa.

Selvästi suurempi vaikutus sydäntautiriskiin on hänen mukaansa esimerkiksi kohonneella verenpaineella, ylipainolla, vähäisellä liikunnalla ja varsinkin tupakoinnilla.

– Jos työskentelee stressaavassa työssä ja haluaa vähentää riskiä sairastua sydäntautiin, kannattaa kiinnittää huomiota elämäntapoihin ja perinteisiin riskitekijöihin. Niillä on suuri merkitys, Kivimäki korostaa.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu www.laakarilehti.fi 17.9.2012