Unen puute lisää ahdistuneisuutta

Unen puute vaikuttaa tuoreen tutkimuksen mukaan niihin aivojen osiin, joiden voimakas reaktiotaipumus on ahdistushäiriöille tyypillinen. Huolehtimiseen taipuvaiset ihmiset näyttäisivät olevan erityisen alttiita univajeen vaikutuksille.

Unen puute vaikuttaa niihin aivojen osiin, joiden voimakas reaktiotaipumus on ahdistushäiriöille tyypillinen, todetaan The Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Huolehtimiseen taipuvaiset ihmiset näyttäisivät olevan erityisen alttiita univajeen vaikutuksille.

Kaliforniassa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston tutkijat havaitsivat, että univaje voimistaa ahdistusta vaikuttamalla mantelitumakkeen ja aivosaaren toimintaan. Juuri näiden aivoalueiden liiallisen reaktiotaipumuksen tiedetään kuuluvan olennaisesti ahdistushäiriöihin.

Univaje ja ennakoiva ahdistus

Tutkijat puhuvat ennakoivasta ahdistuksesta (anticipatory anxiety) eli voimakkaasta huolesta, joka liittyy mahdollisesti odotettavissa olevaan tapahtumaan. Berkeleyn yliopiston aivotutkijat selvittivät laboratoriokokeilla univajeen vaikutusta ennakoivaan ahdistukseen.

Kokeeseen osallistui 18 tervettä nuorta aikuista, joilla oli eriasteisia taipumuksia huolehtia tai olla murehtimatta. Yhdelläkään heistä ei kuitenkaan ollut varsinaista yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä.

Tutkijat kuvansivat kokeeseen osallistuneiden aivot heidän katsellessaan 90:tä kuvaa 45 minuutin aikana. Kuvat olivat joko neutraaleja tai epämiellyttäviä. Laukaistakseen ennakoivan ahdistuksen tutkijat näyttivät ennen jokaista kuvaa sen sisältöä ennakoineen signaalin.

Punainen nuoli ennakoi hyvin epämiellyttävää kuvaa ja keltainen ympyrä neutraalia kuvaa. Stressaavimmalta vaikutti valkoinen kysymysmerkki, jonka jälkeen tutkittavat saattoivat nähdä joko kammottavan tai mitäänsanomattoman kuvan. Se piti heidät kohonneessa jännitystilassa.

Koe tehtiin ensin tutkittavien nukuttua yönsä hyvin ja toistettiin, kun he eivät olleet saaneet nukkua edellisenä yönä lainkaan.

Ahdistuneet kärsivät univajeesta eniten

Unettoman yön jälkeen tutkittavien emootioihin liittyvät aivoalueet reagoivat selvästi voimakkaammin kuin edeltäneessä kokeessa. Erityisesti aktivoituivat mantelitumake ja aivosaaren kuori.

Muutos edeltäneeseen kokeeseen verrattuna oli selvin niillä, jotka olivat perusluonteeltaan muita taipuvaisempia ahdistumaan.

– Tulosten perusteella luonnostaan ahdistukseen taipuvaiset ihmiset kärsivät eniten univajeen aiheuttamista haitoista, sanoo tutkimusta johtanut psykologian ja aivotutkimuksen professori Matthew Walker Berkeleyn yliopiston julkaisemassa tiedotteessa.

Unettomuuden hoidosta voi olla apua ahdistukseen

Aiempi tutkimus on osoittanut, että unihäiriöt ja psykiatriset häiriöt liittyvät usein yhteen.

– On ollut vaikea saada selville, onko unettomuus ahdistuksen sivutuote vai aiheuttavatko unihäiriöt ahdistusta, sanoo Andrea Goldstein, yksi tutkimuksen tekijöistä.

– Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhdetta paremmin.

Matthew Walkerin mukaan tuloksista käy ilmi, kuinka tärkeää uni on mielenterveydelle. Tulokset viittaavat myös siihen, että yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä, paniikkikohtauksista ja posttraumaattisesta stressihäiriöstä kärsivät saattavat hyötyä merkittävästi unettomuuden hoidosta.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:

Unen määrä voi tuoda oivalluksen tai humalatilan, Potilaan Lääkärilehti 19.10.2012

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat, Potilaan Lääkärilehti 19.10.2012

Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden sukupuolierot, Potilaan Lääkärilehti 25.6.2013