Uniapnean hoito onnistuu hyvin terveyskeskuksessa

Siirto erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin onnistuu sujuvalla yhteistyöllä ja riittävällä koulutuksella.

Keskivaikean ja vaikean uniapnean hoito on ylipainehengityslaite (CPAP). Lievässä ja keskivaikeassa uniapneassa voidaan käyttää myös uniapneakiskoa. Laihduttaminen on tärkeää kaikissa uniapnean vaikeusasteissa.

Jostain syystä Suomessa erikoissairaanhoito hoitaa uniapneaa, vaikka se alkaa olla jo kansantauti. Nyt tulee näyttöä siitä, että hoito onnistuu myös avoterveydenhuollossa.

Espanjalaiset satunnaistivat 210 vaikeaa uniapneaa sairastavaa potilasta joko sairaalassa tai terveyskeskuksessa käynnistettävään CPAP-hoitoon. Päämuuttuja oli hoitomyöntyvyys puolen vuoden jälkeen, ja lisäksi tutkittiin päiväväsymystä, elämänlaatua, potilaan mieltymyksiä, pituus-painoindeksiä, verenpainetta sekä kustannusvaikuttavuutta.

Ryhmät eivät juurikaan eronneet toisistaan tai erot olivat pieniä. Terveyskeskuksen potilaat käyttivät CPAP-laitetta keskimäärin 4,9 tuntia yössä ja sairaalan potilaan 5,2 tuntia. Sairaalan potilailla oli minimaalisesti paremmat tulokset, esimerkiksi paino­indeksilukemissa (ero 0,57 kg/m2) ja päiväväsymyspisteissä (ero 1,8 pistettä). Toisaalta terveyskeskuksen potilailla oli vastaavasti 5,3 mmHg matalammat systoliset verenpaineet. Suurin ero olikin rahassa: terveyskeskuksessa hoito maksoi 60 % vähemmän (ero 212 euroa/potilas)

Keuhkosairauksien erikoisalalle tulevista lähetteistä 30–40 % koskee uniapneaa. Jos kaikki potilaat jäävät erikoissairaanhoidon seurantaan, ei muita keuhkopotilaita enää voi tutkimuksiin ja hoitoon ottaakaan. Kun kerran espanjalaiset kykenevät osoittamaan, että CPAP-hoito onnistuu terveyskeskuksessa, niin onnistuu se Suomessakin; esimerkki Hyvinkäältä on julkaistu Lääkärilehdessä.

Siirto erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksiin onnistuu sujuvalla yhteistyöllä ja riittävällä koulutuksella. Uniapnean hoitoon terveyskeskuksissa on varattava riittävästi resursseja.

Lue lisää uniapneasta täällä.

Katso video uniapnean hoidosta täällä.

Lähde:
Sánchez-de-la-Torre M, Nadal N, Cortijo A ym. Role of primary care in the follow-up of patients with obstructive sleep apnoea undergoing CPAP treatment: a randomised controlled trial. Thorax 2015;70:346–52.
Brander P ym. Uniapnean CPAP-hoidon seuranta terveyskeskuksessa. Suom Lääkäril 2015;70563–8.

Kirjoittanut:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/15