Unilääkkeiden käyttö laitoshoidossa yhteydessä lonkkamurtumiin

Unilääkkeiden käyttö laitoshoidossa yhteydessä lonkkamurtumiin Kuva 1 / 1

Myös bentsodiatsepiiniryhmään kuulumattomien unilääkkeiden käyttö on yhteydessä kasvaneeseen lonkkamurtumariskiin iäkkäillä, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevilla potilailla. Näin todetaan JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkimus perustuu 1 715 lonkkamurtuman saaneen laitospotilaan aineistoon. Potilaiden keskimääräinen ikä oli 81 vuotta. Heistä 11 % oli saanut ei-bentsodiatsepiiniryhmän hypnootteja ennen murtumaan johtanutta kaatumista tai putoamista.

Lonkkamurtumariski oli jopa 66 % suurempi kuin unilääkkeitä käyttämättömillä potilailla 30 vuorokauden sisällä niin sanottujen muiden hypnoottien käytöstä (OR 1,66, 95 % LV 1,45–1,90). Suurimmillaan riski oli 15 päivän sisällä unilääkityksen aloittamisesta.

On epäselvää, liittyvätkö lonkkamurtumiin johtavat kaatumiset ja putoamiset unilääkkeisiin vai univaikeuksiin itseensä, muistutetaan tutkimusartikkelin yhteydessä julkaistussa kommentissa.

Hoitolaitosten henkilökunnan tulisi aktiivisemmin pyrkiä poistamaan niitä häiriötekijöitä, jotka haittaavat laitoshoidossa olevien potilaiden unta, kommentissa tähdennetään.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva:Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?