Kela: Psyykenlääkkeiden käyttö vähenee

Erityisesti perinteisten unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö on vähentynyt.

Vastoin yleistä huolta psyykenlääkkeiden käytön kasvusta kaikkien psyykenlääkkeiden yhteenlaskettu kulutus Suomessa on vähentynyt 12 % vuosina 2009–2015, kerrotaan Kelasta. Eniten on vähentynyt perinteisten unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden kulutus. Masennuslääkkeiden kulutuksen viime vuosiin saakka jatkunut kasvu on tasaantunut. Myös psykoosilääkkeiden kulutuksen kasvu on hidastunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Unilääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia saaneiden määrä väheni 34 % ja rauhoittavista lääkkeistä korvausta saaneiden määrä 24 % vuosina 2009–2015. Masennuslääkkeistä korvausta saaneiden määrä on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen. Sen sijaan psykoosilääkkeistä korvausta saaneiden määrä kasvaa edelleen.

Kelan erikoistutkija Terhi Kurkon mukaan erityisesti rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytöstä tehdyt kansalliset ja sairaanhoitopiirien suositukset ovat saattaneet vaikuttaa näiden lääkkeiden määräämiseen.

Lisäksi lääkkeiden kulutukseen on voinut vaikuttaa parantunut psykoterapian saatavuus ja Kelan psykoterapian muuttuminen lakisääteiseksi vuoden 2011 alusta. Psyykenlääkkeiden käytön väheneminen voi johtua myös lääkekorvausten leikkauksista ja siitä, että jotkin lääkkeet ovat poistuneet korvausjärjestelmästä.

– Nämä muutokset saattavat vaikeuttaa lääkkeiden saatavuutta erityisesti pienituloisilla, Kurko sanoo.

Tiedot psyykenlääkkeiden kulutuksesta vuosina 2009–2015 perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tukkumyyntitilastoon, joka sisältää myyntiluvallisten lääkkeiden myynnin sairaaloille ja apteekeille vuosittain.

Psyykenlääkkeiden korvausten saajien määrät vuosina 2009–2015 perustuvat Kelan reseptitiedostoon, joka sisältää apteekeista toimitettujen korvattavien reseptilääkkeiden ostotiedot.

Lähde: Kelan tiedote

Kuva: Panthermedia