Väitös: Psyykenlääkkeillä yhteys lisääntyneeseen itsetuhoisuuteen

Tulosten mukaan psykoosilääkkeiden, masennuslääkkeiden ja bentsodiatsepiinien käyttö oli yhteydessä lisääntyneisiin itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin.

Lääketieteen lisensiaatti Ina Rissasen väitöstutkimuksessa tutkittiin psykoosilääkkeiden, masennuslääkkeiden, unilääkkeiden ja epilepsialääkkeiden yhteyttä itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin. Aihetta tutkittiin eri diagnoosiluokissa suuressa väestöaineistossa, Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa.

Tulosten mukaan psykoosilääkkeiden, masennuslääkkeiden ja bentsodiatsepiinien käyttö oli yhteydessä lisääntyneisiin itsetuhoisiin ajatuksiin, itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin. Epilepsialääkkeet sen sijaan eivät liittyneet itsetuhoisuuteen. Usean hermostoon vaikuttavan lääkkeen yhtäaikainen käyttö oli yhteydessä lisääntyneeseen itsetuhoisuuteen.

Tutkimuksessa huomautetaan, että tietyt henkilöt voivat olla erityisen herkkiä nimenomaan itsetuhoisille ajatuksille, ja heitä tulisi seurata erityisen tiiviisti. Tutkimuksen mukaan tällaisia ovat henkilöt, joilla ei ole psykoosia, mutta jotka käyttävät suuria psykoosilääkeannoksia, sekä vakavasta unettomuudesta kärsivät henkilöt, jotka käyttävät masennuslääkettä.

Tutkimuksessa muistutetaan, että itsetuhoisuuteen tulee aina hakea apua. Omista tai läheisen itsetuhoisista ajatuksista voi kertoa terveydenhuollon ammattilaisille. Myös Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallisessa kriisipuhelin auttaa. Puhelinnumero on 010 195 202.

Lisäys 19. maaliskuuta 2015 klo. 16.55

Tutkijan pyynnöstä korostamme, että kyseessä on epidemiologinen tutkimus. Kyse ei siis ole syy-seuraussuhteesta. Psyykenlääkkeiden ei siis voi tutkimuksen perusteella sanoa aiheuttavan itsetuhoisuutta. Voi hyvinkin olla, että havaittu yhteys johtuu siitä, että suuremmassa itsetuhoisuusriskissä oleville henkilöille on määrätty kyseisiä lääkkeitä. Tutkijan mukaan tähän viittaa sekin, että yhteys lääkkeiden ja itsetuhoisuuden välillä katosi, kun huomioitiin lääkettä käyttävien vakavampi taudinkuva. Vakavampi psykiatrinen taudinkuva, eli mm. vakavammat masennus- ja ahdistusoireet, selittänevät ainakin osittain havaittua yhteyttä.

Lääketieteen lisensiaatti Ina Rissanen väittelee Oulun yliopistossa 22. toukokuuta 2015. Psykiatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Nervous system medications and suicidal ideation and behaviour. The Northern Finland Birth Cohort 1966 (Hermostoon vaikuttavat lääkkeet ja itsetuhoinen ajattelu ja käyttäytyminen. Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti).

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia