Uusi menetelmä käyttöön hankalahoitoisen verenpaineen hoidossa

Maailmalla verenpainetahdistimia on asennettu noin tuhannelle potilaalle ja hoitotulokset ovat olleet alustavasti hyviä.

Hyksissä on hoidettu Suomen ensimmäiset vaikeaa verenpainetautia sairastavat potilaat uudella menetelmällä – verenpainetahdistimella. Verenpainetta lasketaan kaulavaltimon painereseptoreita sähköisesti stimuloimalla.

Maailmalla verenpainetahdistimia on asennettu noin tuhannelle potilaalle ja hoitotulokset ovat olleet alustavasti hyviä. Myös sydämen systolista vajaatoimintaa sairastavien potilaiden on osoitettu hyötyvän baroaktivaatioterapiasta.

Uudelle menetelmälle on kysyntää, sillä osalla potilaista verenpainetauti on niin vaikeahoitoinen, että painetta ei saada laskemaan riittävästi elintapahoidolla ja lääkityksellä. Näillä taudin vaikeinta muotoa sairastavilla potilailla on maksimaalisesta lääkehoidosta huolimatta vaarallisen korkeat verenpaineet, ja he ovat suuressa riskissä menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin. Tälle potilasryhmälle ei ole aiemmin ollut tarjolla tehokkaita hoitoja.

Hyksin ensimmäisten verenpainetahdistimien asennus toteutettiin nefrologian ja verisuonikirurgian asiantuntijoiden yhteistyönä, ja alustavat tulokset kahden ensimmäisen tahdistinasennuksen jälkeen ovat lupaavia. Leikkauksista vastasi verisuonikirurgian dosentti Pirkka Vikatmaa, ja niiden anestesiasta LT, vs. osastonylilääkäri Leena Vikatmaa.

Uuden hoitomuodon tehoa vaikean verenpaineen hoidossa tutkitaan nyt Hyksin johtamassa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa, johon osallistuu klinikoita Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta.

Katso video verenpaineen kotimittauksesta.

Lähde:
HUS-kuntayhtymä

Kuva:
Panthermedia