Uusia aineita määritellään huumausaineiksi

Kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa.

Neljä uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon. Kaikkien luetteloon lisättävien aineiden väärinkäyttöä on havaittu Suomessa. Ne eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta käyttöä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa.

Huumausaineiksi määriteltävät 3,4-CTMP ja etyylifenidaatti ovat rakenteeltaan ja haittavaikutuksiltaan huumausaineeksi luokitellun metyylifenidaatin kaltaisia. Metyylifenidaatti on ollut suosittu huumausaine, jolle käyttäjät etsivät jatkuvasti uusia laillisia vaihtoehtoja.

Huumausaineeksi määriteltävä MPA muistuttaa vaikutuksiltaan ja kemialliselta rakenteeltaan metamfetamiinia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut aineen valvontaan ottamista.

Huumausaineeksi määriteltävä p-metyyli-4-metyyliaminoreksi stimuloi kokaiinin tapaan keskushermostoa. Aminoreksia käytettiin 60-luvulla ruokahalua alentavana lääkkeenä, mutta valmiste vedettiin pois markkinoilta pahojen haittavaikutusten vuoksi. Euroopassa on raportoitu useita aineen käyttöön liittyviä kuolemantapauksia.

Valtioneuvosto antoi torstaina 10. heinäkuuta asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 4. elokuuta 2014.

Lähde:
STM

Kuva:
Panthermedia