Väitös: Skitsofreniasta toipuminen on mahdollista

Suomalaisessa tutkimusaineistossa huonompi ennuste oli niillä, jotka olivat sairastuessaan nuoria ja naimattomia, joilla sairaus alkoi hitaasti ja joilla oli sairauden alkuvaiheessa itsetuhoisia ajatuksia ja runsaasti sairaalahoitoja

Lääketieteen lisensiaatti Pauliina Juolan väitöstutkimuksessa havaittiin, että skitsofreniasta toipuminen on mahdollista – vaikkakaan ei kovin yleistä. Toipumisella tarkoitettiin sekä vähäisiä oireita että hyvää toimintakykyä vähintään kahden vuoden ajan. Maailmanlaajuisesti skitsofreniaan sairastuvista 13,5 % todettiin toipuvan.

Vaikka taudinkulun ennustaminen on edelleen haastavaa, tutkimuksessa havaittiin useita kliinisesti merkittäviä tekijöitä, joilla on ennustearvoa jopa 20 vuoden seurannassa. Juolan mukaan tuloksia voidaan hyödyntää skitsofrenian hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä.

Suomalaisessa tutkimusaineistossa huonompi ennuste oli niillä, jotka olivat sairastuessaan nuoria ja naimattomia, joilla sairaus alkoi hitaasti ja joilla oli sairauden alkuvaiheessa itsetuhoisia ajatuksia ja runsaasti sairaalahoitoja. Myös kognitiivisen suorituskyvyn ja tiettyjen aivoalueiden aivoaineen määrän havaittiin olevan yhteydessä ennusteeseen. Tutkimuksessa todetaan myös, ettei toipuminen ole yleistynyt viime vuosikymmeninä, vaikka lääkitys ja muut hoitomenetelmät ovatkin tuona aikana kehittyneet.

Tutkimusaineistona oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti. Tutkimushenkilöt osallistuivat laajoihin psykiatrisiin tutkimuksiin 34- ja 43-vuotiaina. Tutkimuksessa hyödynnettiin haastattelu- ja sairauskertomustietoja sekä kansallisia rekistereitä. Taudinkulun ennustamiseen käytettiin myös kognitiivisia testejä ja aivojen magneettikuvia. Lisäksi selvitettiin ensimmäistä kertaa aikaisempia tutkimuksia kokoavalla systemaattisella katsauksella skitsofrenian toipumisprosentti maailmanlaajuisesti.

Skitsofrenia on vakava mielisairaus, johon sairastuu noin prosentti ihmisistä. Suomessa skitsofreniaa sairastaa siis yli 50 000 henkilöä. Skitsofrenian taudinkulku on hyvin yksilöllinen ja sen ennustaminen on haastavaa. Sairauden oireita voidaan hoitaa ja arjen toimintakykyä parantaa lääkityksellä sekä psykoterapian ja muun kuntoutuksen avulla.

Tutkimuksessa todetaan, että sairaalahoidot ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet selvästi samalla kun avohoito on kehittynyt. Työllistymisen suhteen ei kuitenkaan ole tapahtunut edistystä.

Lääketieteen lisensiaatti Pauliina Juola väittelee Oulun yliopistossa 10.4.2015. Psykiatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Outcomes and their predictors in schizophrenia in the Northern Finland Birth Cohort 1966 (Skitsofrenian ennuste ja ennustetekijät Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa).

Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia