Valtimotautien ehkäisy yhdellä pillerillä on ongelmallista

Paljon lisää tutkimusta ja kehitystyötä kuitenkin tarvitaan, ennen kuin tämä yhden pillerin strategia on valmis valtimotautien ehkäisyn hoitosuosituksiin.

Kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste (ns. polypill), jossa on yhdistetty asetyylisalisyylihappoon geneerinen verenpainelääke ja statiini, on houkutteleva vaihtoehto valtimotautien ehkäisyyn. Tällainen pilleri on halpa ja helppokäyttöisyyden takia sen on ajateltu lisäävän hoitomyöntyvyyttä ja laajentavan siten prevention mahdollisuuksia etenkin matalan elintason yhteiskunnissa.

Tuore Cochrane-katsaus löysi vain 9 pientä tutkimusta, joissa on verrattu lääkeyhdistelmäpilleriä joko lumelääkkeeseen tai tavanomaiseen lääkitykseen. Yhdistelmiä oli 6 erilaista ja potilaita tutkimuksissa yhteensä reilut 7 000. Tutkimusten ovat olleet lyhyitä ja vain kolme tutkimusta kattoi vuoden seurannan.

Polypill laski tutkimuksissa enemmän systolista verenpainetta (13,4 vs. 6,3 mmHg) ja kolesteroliarvoja kuin vertailuhoito. Toisessa sekundaaripreventiotutkimuksessa potilaiden hoitomyöntyvyyskin oli hieman parempi (86 vs. 65 %). Valitettavasti yhden pillerin yhdistelmävalmistetta saaneilla ilmeni enemmän haittatapahtumia ja sivuvaikutuksia (29,7 vs. 24,2 %). Kuolleisuus oli vähäinen kummassakin hoitolinjassa (1,2 vs. 1,0 %) eikä sydäntapahtumissakaan havaittu etua (4,0 vs. 2,9 %).

Tietyt yhdistelmävalmisteet ovat vakiinnuttaneet asemansa verenpainetaudin hoidossa. Paljon lisää tutkimusta ja kehitystyötä kuitenkin tarvitaan, ennen kuin tämä yhden pillerin strategia on valmis valtimotautien ehkäisyn hoitosuosituksiin. Aiheesta onkin meneillään kaksi laajaa riskiryhmiin kohdistuvaa lumekontrolloitua tutkimusta (HOPE-3 ja TIPS-3).

Lähde:
Huffman MD, Cates AN. Fixed-dose combination therapy (Polypill) for the prevention of cardiovascular disease. JAMA 2014;312:2030–1.

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Panthermedia