Vanhusten liikuntarajoitteita kannattaisi seuloa

Liikuntarajoitteiden riskitekijöiden tunnistaminen voi edistää vanhusten toimintakyvyn säilymistä.

Vanhusten toimintakyvyn säilymistä voidaan edistää liikuntarajoitteiden kehittymisen riskejä tarkastelemalla, todetaan JAMA:ssa julkaistussa kliinisessä katsauksessa. Riskitekijöitä tulisi katsauksen mukaan käsitellä rutiininomaisesti perusterveydenhuollon vastaanotolla.

Liikuntarajoitteet ovat usein ensimmäisiä näkyviä merkkejä vanhuksen toimintakyvyn heikkenemisestä. Liikuntakykyä heikentäviä tekijöitä ovat varsinkin korkea ikä, vähäinen liikunta, lihavuus, voimien ja tasapainon heikkous sekä krooniset sairaudet, kuten diabetes tai niveltulehdus.

Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, alkoholin käyttö, naissukupuoli, masennusoireet ja kognitiivisten kykyjen heikentyminen.

Kun liikuntakyvyn heikkenemistä ennustavat riskitekijät havaitaan, vanhuksen toimintakykyä, turvallisuutta ja elämänlaatua voidaan parantaa esimerkiksi fysioterapian ja apuvälineiden avulla.

Käypä menetelmä jo kehittyneiden liikuntarajoitteiden arvioimiseen on itsearviointi. Artikkelissa ehdotetaan vanhuspotilaalle esitettäviksi seuraavia kysymyksiä: ”Onko sinulla fyysisistä tai terveydellisistä syistä vaikeuksia nousta 10 porrasaskelmaa tai kävellä 400 metriä?” ja ”Oletko vähentänyt portaiden nousemista tai kävelemistä tai muuttanut liikkumistapaasi?".

Artikkelissa suositellaan myös fysioterapeutin suorittamaa arviota liikuntakyvystä ja sen parantamiseen tarvittavista harjoituksista. Yksi hyvä keino vanhuksen liikunta- ja toimintakyvyn arviointiin on kävelynopeuden mittaaminen.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla

Lisää aiheesta:
Kampanja kehottaa: Vie vanhus ulos
Liikkumiseen houkutteleva ympäristö tukee vanhusten kävelykykyä
Kävelynopeus kertoo muistin heikkenemisen vaarasta
Hormonikorvaushoito hidastaa vanhenemisen vaikutuksia lihaksistossa
Epäterveelliset elintavat yhteydessä toimintakyvyn heikkenemiseen iäkkäänä
Tupakan ja alkoholin yhdistelmä vanhentaa aivoja