Verenmyrkytys vaatii kiireellistä hoitoa

Vaikea sepsis, eli verenmyrkytys, vie vuosittain jopa 3 000 suomalaista aikuispotilasta tehohoitoon.

Kuinka vaarallinen sepsis on?

Vaikea sepsis on vakava sairaus, jossa kuolleisuus on korkea hoidosta huolimatta. Suomessa vuosina 2004–2005 tehdyn tutkimuksen mukaan kuolleisuus lisääntyi elintoimintahäiriöiden lisääntyessä. Yhden elimen toimintahäiriössä menehtyi joka kymmenes potilas, kolmen elimen toimintahäiriössä jo joka kolmas.

Sepsiksen jälkeen potilas saattaa kärsiä lihasheikkoudesta, lihaskadosta ja ääreishermoston toimintahäiriöistä. Sairastetusta vaikeasta sepsiksestä kuntoutuminen vie aikaa, mutta varhainen kuntoutus edistää potilaan toimintakyvyn palautumista. Ongelmat korjaantuvat yleensä ainakin osittain seuraavan puolen vuoden tai vuoden kuluessa.

Mikä sepsis on?

Sepsiksellä tarkoitetaan tilaa, jossa elimistöön on kehittynyt yleistulehdus. Veressä tai kudoksissa on tällöin yleensä bakteereita. Vaikean sepsiksen tavallisimmat infektiolähteet ovat hengitystiet (keuhkokuume) ja vatsansisäiset tulehdukset. Taustalla saattaa olla ihon kautta elimistöön päässyt bakteeri tai esimerkiksi virtsatietulehdus. Sepsiksen voi aiheuttaa myös sairaalabakteeri. Vaikeaan sepsikseen liittyy elintoimintojen tai verenkierron häiriöitä ja verenpaineen lasku.

Millaisia oireita?

Tyypillisiä sepsiksen oireita ovat normaalia korkeampi pulssi, korkea kuume tai selvä alilämpö ja tihentynyt hengitys. Viimeistään siinä vaiheessa, kun potilaalla on myös nopeasti etenevää huonovointisuutta, pitää hälytyskellojen soida.

Vaikeassa sepsiksessä potilaalle voi kehittyä lisäksi äkillisiä elinhäiriöitä, kuten hengitysvaikeuksia tai akuutti munuaisvaurio. Ääreisverenkierron huononnuttua iho on usein kalpea ja jopa sinilaikullinen. Potilas voi olla sekava ja hänen tajuntansa heikentynyt.

Miten verenmyrkytys todetaan?

Sepsiksen aiheuttavan infektion lähde pitää paikantaa mahdollisimman pian. Potilaalta otetaan verinäytteitä ja niistä tehdään viljelynäyte. Lääkäri uusii näytteet kaksi kertaa, puolen tunnin välein.

Verikokeiden lisäksi lääkäri ottaa näytteet mahdollisesta infektion lähteestä, joka voi olla esimerkiksi virtsateissä, keuhkoissa tai vatsassa.

Miten verenmyrkytystä hoidetaan?

Suonensisäinen antibioottihoito on nopein tapa käydä edenneen infektion kimppuun ja hoito on aloitettava heti, kun näytteet on otettu. Lääkitys tarkistetaan, kun infektion aiheuttaja on varmistunut.

Vaikeassa sepsiksessä ja septisessä shokissa mikrobilääkehoito on hyvä aloittaa mahdollisimman pian: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tunti hoitoon hakeutumisesta on tavallinen tavoiteaika. Hoidossa käytetään yleensä yhtä mikrobilääkettä. Sen valintaan vaikuttavat myös potilaan muut perussairaudet, aikaisemmat antibioottihoidot ja paikalliset hoitokäytännöt.

Sepsikseen sairastuneita potilaita hoidetaan teho-osastolla tai tehostetun valvonnan osastolla, jossa on mahdollista seurata potilaan verenkierron tilaa ja lääkehoidon vaikutuksia.

Tarvittava nestehoito aloitetaan ripeästi. Hengityslaitehoito ja munuaisten korvaushoito ovat tarpeen jos potilaalla on hengitysvaikeuksia tai hänellä esiintyy munuaisten vajaatoimintaa. Verensokerin normalisoimiseen voidaan tarvita insuliinia.

Lähteet:
Käypä hoito -suositus: Sepsis (aikuiset)
Esko Ruokonen, Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja, professori, tehohoidon ylilääkäri.

Kirjoittaja:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia