Myöhäinen kuolleisuus on suurentunut sepsiksen jälkeen

Useampi kuin yksi viidestä alun perin sepsiksestä toipuneesta kuolee kahden vuoden kuluessa.

Useampi kuin yksi viidestä alun perin sepsiksestä toipuneesta kuolee kahden vuoden kuluessa. Kuolleisuutta ei selitä sepsistä edeltävä terveydentila.

Yhdysvalloissa the US Health and Retirement Study (HRS) seuraa 37 000:ta yli 50-vuotiasta kahden vuoden välein varakkuuteen, terveydentilaan, kogni­tioon ja työllisyyteen liittyvin kyselyin. Seurattavat edustavat hyvin ikääntyneen väestön jakaumaa sosioekonomisen ja etnisen taustan suhteen.

Vuosina 1998–2010 yli 65-vuotiaista osallistujista erotettiin neljä kohorttia, sepsiksen vuoksi sairaalahoidossa olevat ja kolme vertailukohorttia: potilaat, jotka olivat sairaalahoidossa muun kuin septisen infektion vuoksi tai akuutin steriilin inflammaation vuoksi, ja osallistujat, jotka eivät olleet sairaalahoidossa. Sepsispotilaita oli 960 ja muuta kuin septistä infektiota sairastavia 1 750 ja akuutin steriilin inflammaation vuoksi sairaalahoidossa oli 888 potilasta. Kohorttien kuolleisuutta seurattiin kaksi vuotta.

Sepsispotilaiden myöhäinen kuolleisuus (31 vrk – 2 v) oli 22 % suurempi kuin niiden, jotka eivät olleet sairaalahoidossa. Kuolleisuus pysyi korkeammalla tasolla koko kahden vuoden seuranta-ajan. Myöhäinen kuolleisuus oli sepsispotilailla myös suurempi kuin muissa vertailukohorteissa, mutta ero oli pienempi.

Lähde:
Prescott HC, Osterholzer JJ, Langa KM, ym. Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study. BMJ 2016;353:i2375.

Kirjoittaja:
Ritva Jokela
dosentti, ylilääkäri
Hyks

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/16

Lue myös:
Verenmyrkytys vaatii kiireellistä hoitoa