Myöhäinen kuolleisuus on suurentunut sepsiksen jälkeen

Useampi kuin yksi viidestä alun perin sepsiksestä toipuneesta kuolee kahden vuoden kuluessa.

Myöhäinen kuolleisuus on suurentunut sepsiksen jälkeen Kuva 1 / 1

Useampi kuin yksi viidestä alun perin sepsiksestä toipuneesta kuolee kahden vuoden kuluessa. Kuolleisuutta ei selitä sepsistä edeltävä terveydentila.

Yhdysvalloissa the US Health and Retirement Study (HRS) seuraa 37 000:ta yli 50-vuotiasta kahden vuoden välein varakkuuteen, terveydentilaan, kogni­tioon ja työllisyyteen liittyvin kyselyin. Seurattavat edustavat hyvin ikääntyneen väestön jakaumaa sosioekonomisen ja etnisen taustan suhteen.

Vuosina 1998–2010 yli 65-vuotiaista osallistujista erotettiin neljä kohorttia, sepsiksen vuoksi sairaalahoidossa olevat ja kolme vertailukohorttia: potilaat, jotka olivat sairaalahoidossa muun kuin septisen infektion vuoksi tai akuutin steriilin inflammaation vuoksi, ja osallistujat, jotka eivät olleet sairaalahoidossa. Sepsispotilaita oli 960 ja muuta kuin septistä infektiota sairastavia 1 750 ja akuutin steriilin inflammaation vuoksi sairaalahoidossa oli 888 potilasta. Kohorttien kuolleisuutta seurattiin kaksi vuotta.

Sepsispotilaiden myöhäinen kuolleisuus (31 vrk – 2 v) oli 22 % suurempi kuin niiden, jotka eivät olleet sairaalahoidossa. Kuolleisuus pysyi korkeammalla tasolla koko kahden vuoden seuranta-ajan. Myöhäinen kuolleisuus oli sepsispotilailla myös suurempi kuin muissa vertailukohorteissa, mutta ero oli pienempi.

Lähde:
Prescott HC, Osterholzer JJ, Langa KM, ym. Late mortality after sepsis: propensity matched cohort study. BMJ 2016;353:i2375.

Kirjoittaja:
Ritva Jokela
dosentti, ylilääkäri
Hyks

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/16

Lue myös:
Verenmyrkytys vaatii kiireellistä hoitoa

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi