Pernan poisto ja verenmyrkytyksen riski

Ilman pernaa potilaalla on suurentunut riski saada bakteeriperäinen verenmyrkytys eli sepsis.

Pernan poisto joudutaan tekemään traumaleikkauksissa ja joskus elektiivisesti splenomegaliassa (suurentunut perna), syöpäleikkauksissa tai hemolyyttisissä sairauksissa. Ilman pernaa potilaalla on suurentunut riski saada bakteeriperäinen verenmyrkytys eli sepsis. Splenektomiaan (pernan poisto) liittyvää myöhempää sepsistä ehkäistään sekä rokotuksilla, potilaan informaatiolla että antibioottiprofylaksialla. Vähentävätkö nämä toimenpiteet sitten myöhempää sepsiksen riskiä? Tätä ruotsalaiset kollegat selvittivät taannehtivalla rekisteritutkimuksella vuosina 1970–2009.

Perna oli poistettu 20 132 potilaalta. Pernan poiston jälkeiset sairaalassa hoidetut sepsis- tai kuolintapahtumat kirjattiin ylös. Kyseisiä tapahtumia verrattiin normaaliväestöllä (perna tallella) olevaan sepsiksen tai sepsiskuoleman riskiin.

Pernan poiston jälkeen suhteellinen riski (standardoitu ilmaantuvuussuhde) saada sairaalassa hoidettava sepsis oli 5,7-kertainen normaaliväestöön verrattuna. Sepsiksen riski riippui pernan poiston aiheesta; traumapotilailla se oli 3,4-kertainen ja hematologisissa maligniteeteissa jopa 18-kertainen. Suhteellinen kuolleisuusriski vaihteli 3,1:n (traumaan liittyvä pernan poisto) ja 8,7:n (hematologiset sairaudet) välillä. Pernan poiston jälkeiset rokotukset näyttivät regressioanalyysissa suojaavan vain hieman hematologisia potilaita, mutta eivät lainkaan traumasplenektomian jälkeen.

Tutkijat päättelivät, että pernan poisto lisää merkittävästi vaikean sepsiksen ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta. Rokotusten teho pneumokokkia, Haemophilus­-influenssaa ja meningokokkia vastaan oli vähintäänkin kyseenalainen. Hoidammeko jälleen kalliilla rokotearsenaalilla turhaan?

Täytyy muistaa, että tämä tutkimus perustui isoon rekisteriaineistoon, eikä ollut satunnaistettu tai etenevä. Sepsisrokotteet ovat ilmeisen huonosti tutkittuja ja satunnaistettuja verrokkitutkimuksia tarvitaan asian selvittämiseksi.

Tutkimus paljasti siis kaksi asiaa. Ensinnäkin rekisterien mallimaa Ruotsi teki jälleen hyvän väestöpohjaisen tutkimuksen hyödyntäen tallennettua tietoa. Suomihan vasta haaveilee lääketieteellisistä rekistereistä ja tietopankeista. Toiseksi pernan poisto lisää merkittävästi sepsiksen riskiä ja kuolleisuutta, eikä potilaan rokoteprofylaksia suojannut tältä. Pernan poiston jälkeisiin infektioihin kannattaa siis suhtautua vakavasti. Jäämme odottamaan satunnaistettuja tutkimuksia aiheesta.

Lähde: Edgren G, Almqvist R, Hartman M ym. Splenectomy and the risk of sepsis. A population-based cohort study. Ann Surg 2013 (julkaistu verkossa 26.12.2013).

Hannu Paajanen
Gastrokirugian professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/2014.