Verenmyrkytystä sairastavista joka kahdeksas jää ilman diagnoosia

Euroopan tehohoitoyhdistys (ESICM) ja Yhdysvaltain tehohoitoyhdistys (SCCM) ovat yhteistyössä päivittämässä vaikean sepsiksen diagnostisia kriteereitä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan joka kahdeksas tehohoidossa oleva vaikeaa sepsistä (verenmyrkytystä) sairastava potilas jää nykyisten kriteerien perusteella ilman sepsis-diagnoosia.

Tutkimusta johtanut erikoislääkäri, dosentti Maija Kaukosen mukaan sepsis, vaikea sepsis ja septinen sokki määriteltiin 23 vuotta sitten. Tuolloin luotiin kriteerit elimistön yleiselle tulehdusreaktiolle, jota kutsutaan nimellä SIRS.

– Näitä SIRS-kriteereitä on neljä. Vaikean sepsiksen diagnosoimiseksi on edellytetty, että vähintään kaksi näistä kriteereistä täyttyy, ja lisäksi potilaalla on infektio sekä vähintään yksi elinhäiriö. Septiseen sokkiin vaaditaan edellisten lisäksi vielä sitä, että elinvaurioista ainakin yksi on verenkiertovajaus – yleensä matala verenpaine, Kaukonen selvittää.

On oletettu, että SIRS-kriteereiden perusteella sepsistä sairastavat potilaat tunnistetaan herkästi.

– Meidän tutkimuksessamme kuitenkin kävi ilmi, että joka kahdeksas infektiota ja elinhäiriötä sairastava potilas ei täytä yhtään tai täyttää vain yhden SIRS-kriteerin. Nämä potilaat eivät siis saa vaikean sepsiksen tai septisen sokin diagnoosia, vaikka kuolleisuus tässä ryhmässä on merkittävä, Kaukonen sanoo. Näiden potilaiden kohdalla on riskinä, että he eivät saa riittävää hoitoa tai heitä ei siirretä teho- tai valvontaosastolle.

Tutkimuksessa osoitetaan myös, että potilaan riski kuolla lisääntyy tasaisesti 13 prosentilla jokaista SIRS-kriteeriä kohti – kahden kriteerin täyttymistä diagnoosin rajana ei siis voi perustella mitenkään.

Euroopan tehohoitoyhdistys (ESICM) ja Yhdysvaltain tehohoitoyhdistys (SCCM) ovat yhteistyössä päivittämässä vaikean sepsiksen diagnostisia kriteereitä; uudet kriteerit on tarkoitus julkaista ensi syksynä Euroopan tehohoitoyhdistyksen vuosikokouksessa Berliinissä.

– Uusissa kriteereissä tullaan todennäköisesti ehdottamaan SIRS-kriteereistä luopumista, ja tämä meidän tutkimuksemme antaa vankan perustan päätöksenteolle, Kaukonen toteaa.

Kaukonen työskenteli vierailevana tutkijana Melbournessa Monash-yliopistossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 172 tehohoito-osaston potilaita Australiassa ja Uudessa-Seelannissa vuosilta 2000–2013. Potilaita oli kaikkiaan lähes 1,2 miljoonaa, ja heistä lähes 110 000:lla oli infektio ja elinvaurio. Näistä potilaista 87,9 prosenttia oli SIRS-kriteerit täyttävä vaikea sepsis ja 12,1 prosentilla vaikea sepsis, joka ei täyttänyt SIRS-kriteereitä.

Tutkimus julkaistiin NEJM-tiedelehdessä 17.3.2015.

Lähde:
Helsingin yliopisto
Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria in Defining Severe Sepsis

Kuva:
Panthermedia