Vuodenvaihde toi mukanaan muutoksia lääkekorvauksiin

Mm. paperiresepteistä on luovuttu ja reseptien voimassaoloaikaa pidennetty kahteen vuoteen.

Listasimme lääkkeisiin liittyviä lainsäädäntömuutoksia, joita vuodenvaihde toi mukanaan:

➤ Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laski 605,13 euroon (viime vuonna 610,37 euroa).

➤ Kalenterivuosikohtainen alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) sekä ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa / lääke) eivät muutu.

➤ Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet on siirretty alempaan erityiskorvausluokkaan. Muutoksen jälkeen Kela korvaa niiden hinnasta 65 prosenttia, eli korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä 100 prosentin erityiskorvausluokassa.

➤ Reseptit laaditaan jatkossa sähköisinä muutamia reseptityyppejä lukuun ottamatta. Lääkäri voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti tai puhelimitse vain poikkeustilanteissa, esimerkiksi teknisen häiriön takia. Näissä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä.

➤ Reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen. Muutos ei koske vanhoja, vuoden 2016 aikana annettuja reseptejä, joita voidaan käyttää normaalisti niiden voimassaolon loppuun asti.

➤ Huumausaineiksi luokiteltavien sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit ovat jatkossakin voimassa vain vuoden.

➤ Peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin seurantaan kiinnitetään aiempaa tarkemmin huomiota. Aiemmin sama käytäntö on koskenut erityiskorvattavia ja rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja sitä kautta lääkehävikkiä.

➤ Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Uudesta lääke-erästä saa korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on ostettu kerralla kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Kuukauden lääkehoidossa jousto on yksi viikko ja kahden kuukauden lääkehoidossa kaksi viikkoa.

➤ Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Erityisen kalliita lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän, veren hyytymishäiriöiden ja reuman hoidossa. Kuukauteen rajoitettu korvausoikeus koskee vain pientä osaa lääkkeiden käyttäjistä. Korvausta tällaisista lääkkeistä saa noin 29 000 henkilöä.

Lähde: Apteekkariliiton tiedote

Koonnut: Esa Ilmolahti

Kuva: Panthermedia