WHO: Joka 40. sekunti kuolee ihminen itsemurhaan

Tavoitteena on laskea itsemurhalukuja 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Maailman terveysjärjestö WHO vaatii maailman valtioilta toimia itsemurhien vähentämiseksi. WHO:n mukaan maailmassa kuolee joka 40. sekunti ihminen itsemurhaan ja vuosittain itsemurhan kautta menetetään yli 800 000 ihmishenkeä. Jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti arvioidaan tehtävän jopa 20 itsemurhayritystä. Tiedot ilmenevät Suomen Mielenterveysseuran suomentamasta WHO:n viime vuoden lopulla ilmestyneestä raportista Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus.

Toukokuussa 2013 WHO:n yleiskokous otti käyttöön laajan mielenterveyden toimintasuunnitelman, jossa itsemurhien ehkäisy on keskeisessä osassa. Tavoitteena on laskea itsemurhalukuja 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Wahlbeckin mukaan itsemurhien ja niiden yritysten ehkäisyyn on olemassa vaikuttavia näyttöön perustuvia interventioita, hoitoa ja tukea.

– Valitettavasti esimerkiksi itsemurhiin liittyvä kielteinen leimautuminen edelleen estää ihmisten hakeutumista hoitoon, hän kertoo.

Tällä hetkellä 28 maalla on käytössä kansallinen itsemurhien ehkäisystrategia. Suomella ei ole toimivaa itsemurhien ehkäisyohjelmaa.

– On huolestuttavaa, että itsemurhien vähentämiseen ei panosteta nykyistä enemmän. Itsemurha on Suomessa yleisin 15–29-vuotiaiden kuolinsyy. Itsemurhariski kasvaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien keskuudessa sekä marginalisoiduissa ja syrjityissä yhteiskuntaryhmissä, kertoo Wahlbeck.

Itsemurhien määrä Suomessa on lähes kaksinkertainen verrattuna muihin Pohjoismaihin ja puolitoistakertainen muihin EU-maihin.

Suomen Mielenterveysseura tarjoaa keskusteluapua itsemurhayrityksen jälkeen. Lue lisää täältä.

Lähde:
Suomen Mielenterveysseura
WHO:n raportti: Itsemurhien ehkäisy. Globaali velvollisuus.

Kuva:
Panthermedia