WHO: zikaviruksen leviämisen riski Euroopassa voi kasvaa kesällä

Zikaviruksen leviämisen riski Euroopassa on olemassa, mutta THL:n erikoistutkija, epidemiologi Jussi Sane ei pidä todennäköisenä suuren luokan epidemiaa.

WHO:n hätäkokous totesi tässä kuussa, että yhteys zikavirusinfektion ja mikrokefalian välillä on viime aikoina vahvistunut epidemiologisissa ja kliinisissä tutkimuksissa. Ainoastaan Brasiliassa ja Ranskan Polynesiassa on raportoitu synnynnäisten kehityshäiriöiden lisääntymistä. Yksittäisiä havaintoja on tullut muutamista maista kuten Kolumbiasta. Lisää tutkimusnäyttöä on kertynyt myös Guillain-Barrén oireyhtymän ja zikavirusinfektion yhteydestä. Kyseessä on kuitenkin harvinainen komplikaatio.

THL:n erikoistutkija, epidemiologi Jussi Sane kertoo, ettei zikavirus ole ainoa patogeeni, joka aiheuttaa mikrokefaliaa tai Guillain-Barrén oireyhtymää.

– Ranskan Polynesiassa tehdyssä tutkimuksessa mikrokefalian riski oli prosentin luokkaa ensimmäisellä raskauskolmanneksella zikaviruksen saaneilla naisilla. Lisää tietoa riskin suuruudesta vielä tarvitaan, sillä nämä arviot ovat vasta alustavia, hän mainitsee.

Sanen mukaan on vielä epäselvää, miten paljon mikrokefaliatapaukset ovat lisääntyneet Brasiliassa zikaviruksen leviämisen myötä.

– Brasiliassa tehdyt tutkimukset ovat monien asiantuntijoiden mukaan antaneet aliarvioidun kuvan mikrokefaliatapausten määrästä ennen nykyistä zikavirustilannetta.

Riskin yleisyyteen ja suuruuteen raskauden eri vaiheissa lisää valoa tuovia tapaus-verrokki- ja seurantatutkimuksia on nyt menossa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan aikaisintaan huhtikuussa.

WHO:lta suosituksia epidemian ehkäisemiseksi

WHO korosti, että nyt täytyisi muun muassa selvittää zikavirukseen liitettyjen komplikaatioiden syy-seuraussuhteet, tehostaa seurantaa ja kehittää zikavirusdiagnostiikkaa. Myös tehokkaat toimet hyttysten määrän rajoittamiseksi ja hyttysiltä suojautumiseksi ovat WHO:n mukaan keskeisiä.

Zikavirus leviää myös seksiteitse, mutta hyttysen pistot ovat ensisijainen tarttumisreitti.

WHO suosittaa, että raskaana olevien ja raskautta suunnittelevien tulee saada asianmukaista tietoa zikavirustartunnan ehkäisemiseksi.

Euroopan tautikeskus ECDC tähdentää uusimmassa riskinarviossaan seurannan tehostamista Euroopassa. ECDC:n mukaan raskaana olevien tulee harkita matkustamista alueille, missä zikavirus leviää aktiivisesti.

THL:n rokotusohjelmayksikön ylilääkärin Hanna Nohynekin matkalääketieteellisellä vastaanotolla potilaat kysyvät usein, voiko raskautta yrittää heti zikaviruksen leviämisalueelle suuntautuneen matkan jälkeen.

– WHO suosittelee, että olisi järkevää pidättäytyä raskauden yrittämisestä neljä viikkoa matkan jälkeen – sen verran tästä asiasta nyt tiedetään.

Zikaviruksen leviämisen riski lisääntyy kesällä Euroopassa

WHO arvioi, että talvikaudella zikaviruksen leviämisen riski Euroopassa on pieni. Kesällä riski kasvaa.

Myös Euroopassa elää zikavirusta levittäviä hyttyslajeja, A. aegypti ja A. albopictus -hyttysiä. Zikaviruksen pahimpia levittäjiä ovat olleet A. aegypti -hyttyset, joita on esiintynyt pienellä alueella Euroopassa. A. albopictusta on tavattu Euroopan kahdessakymmenessä maassa, erityisesti Välimeren alueella.

WHO kehottaa maita seuraamaan tarkasti mahdollisten tautitapausten määrän kehittymistä.

– Zikaviruksen leviämisen riski Euroopassa on olemassa, mutta en pidä todennäköisenä suuren luokan epidemiaa, Sane huomauttaa.

DNA-rokotteiden kehittämiseen ladattu toivoa

Eri lääkeyritykset kehittävät parhaillaan zikavirusta vastaan joko elävää heikennettyä virusrokotetta, inaktivoitua virusrokotetta tai rokotetta, jossa käytetään DNA-yhdistelmätekniikoita. Työ nojaa paljolti siihen, mitä on opittu zikan sukulaisvirukselta denguelta suojaavan rokotteen kehittelystä.

Hanna Nohynekin mukaan paljon toivoa on laitettu DNA-rokotteisiin, joiden tuotanto olisi nopeampaa kuin perinteisten, virusten kasvatusta vaativien rokotteiden.

Viranomaisten, lääketehtaiden ja tutkijoiden saumaton yhteistyö ebolarokotteen kehittämisessä loi uudenlaisen toimintatavan. Aikaisemmin kesti keskimäärin 10–15 vuotta saada rokote markkinoille. Nyt tämä aikajänne voi olla paljon lyhyempi kuin ennen.

– Tietysti on ongelmallista, ettei vielä ole täysin tiedossa, mitkä osat zikaviruksesta tarvitaan synnyttämään suojaava vaste. Siksi ei tiedetä, minkälainen rokote toimisi parhaiten. Toisaalta syy-yhteys pienipäisyyden ja zikainfektion välillä on vielä osin auki. Jos yhteys varmistuu, tarve rokotteelle kasvaa, Nohynek toteaa.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue myös:

Zikavirus tulee – epidemiat eivät kunnioita valtakuntien rajoja

Zikavirusinfektion mahdollisuus muistettava myös Suomessa

WHO harkitsee geenimuunneltuja hyttysiä zikaviruksen kitkemiseen

Zikavirus varmistumassa sikiön pienipäisyyden aiheuttajaksi