Yhä useampi lääkäri sallisi eutanasian

Mielipiteet ovat vahvistuneet molemmissa ääripäissä.

Adobe/AOP

Suomalaisten lääkärien asenteet eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan laillistamista kohtaan ovat muuttuneet selvästi sallivammiksi kymmenessä vuodessa.

Vuonna 2020 tehdyssä kyselyssä joka neljäs, 25 prosenttia, oli täysin samaa mieltä siitä, että eutanasia tulisi laillistaa Suomessa. Vuonna 1993 vain viisi prosenttia oli tätä mieltä.

Kasvua on molemmissa ääripäissä. Täysin eri mieltä eutanasian laillistamisesta olevien lääkärien määrä on kasvanut samalla aikavälillä 30 prosentista 34 prosenttiin.

Eutanasia voi tulla eteen.

Ylipäätään tuloksissa näkyy se, että yhä useampi on muodostanut mielipiteensä. Varmuus siitä, mitä itse ajattelee asiasta, on kasvanut.

­– Niiden lääkärien määrä, jotka eivät tiedä omaa kantaansa tässä isossa eettisessä kysymyksessä, on vähentynyt hurjasti, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Reetta Piili .

Piili työskentelee apulaisylilääkärinä Taysin Palliatiivisessa keskuksessa.

Kun otetaan huomioon myös vastaajat, jotka ovat osittain samaa ja osittain eri mieltä, lähes yhtä moni lääkäri kannattaa kuin vastustaa eutanasiaa.

Niiden lääkäreiden määrä, jotka ehdottomasti vastustavat eutanasiaa on suurempi kuin eutanasiaa ehdottomasti kannattavien määrä.

– Mielipiteet avustetusta kuolemasta jakautuvat hyvin vahvasti lääkäreiden keskuudessa, sanoo Piili.

Eutanasia on tullut lähemmäs

Viime vuosina liikehdintä eutanasian sallivuutta kohtaan on kasvanut niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Maailmalta on myös tullut enemmän kokemuksia sen harjoittamisesta käytännössä. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut lääkärien asenteiden vahvistumisessa molempiin suuntiin, arvelee Piili. Eutanasia ei ole enää vain jokin kaukainen asia, jota ei tarvitse niin tarkasti omalla kohdalla miettiä.

– Lääkärit ovat mahdollisesti ruvenneet ajattelemaan, että eutanasia voi jollain aikavälillä Suomessakin tulla faktisesti eteen. Se tulee lähemmäs omaa itseä.

Eduskunta hylkäsi hiljattain kansalaisaloitteen eutanasian laillistamisesta. Aloitteen päätyminen eduskuntaan asti kuitenkin kertoo siitä, että liikehdintää laillistamisen suuntaan on. Piili uskoo, että julkinen keskustelu on vaikuttanut sallivuuden kasvuun myös lääkäreiden joukossa.

Mielipiteet jakautuvat hyvin vahvasti.

– Koko maailman ilmapiiri on muuttunut huomattavasti sallivampaan suuntaan. Se liittynee yleisimmin ihmisen itsemäärämisoikeuden merkityksen kasvuun. Ajatellaan, että pitäisi olla mahdollisuus päättää myös omasta kuolinhetkestä.

Pyynnöt eivät ole lisääntyneet

Lääkärien määrä, joilta potilas tai omainen on suoraan pyytänyt kuolinapua, ei ole kuitenkaan kasvanut. Se oli 17 prosenttia vuonna 1993 ja 16 prosenttia vuonna 2020. Tämä on Piilin mielestä yllättävää.

– Tiedetään, että yhä useampi kansalainen kannattaa eutanasian laillistamista. Mutta kun elämän loppuvaihe tulee omalle kohdalle, pyyntöjä ei kuitenkaan ole tullut sen enempää.

Lääkärit, joilta on pyydetty suoraan eutanasiaa, useammin kannattavat sen laillistamista. Piili arvelee, että tässä on kyse potilaista, jotka ovat kärsineet todella paljon.

Tuoreessa kyselyssä kuitenkin eutanasian kannatus on vähäisempää niiden lääkärien joukossa, jotka hoitavat kuolevia potilaita. Erikoisaloja ei ole eritelty, mutta mukana on todennäköisesti ainakin palliatiivisia lääkäreitä ja syöpälääkäreitä.

Lääkärien asenteita selvittäneen tutkimuksen tulokset on julkaistu tutkimusartikkelissa BMC Medical Ethics -tiedelehdessä heinäkuussa. Artikkelissa verrattiin vuoden 2020 kyselyn tuloksia aiempiin kyselyihin vuosilta 1993, 2003, 2013.

Lääkäriliitosta kerrotaan, että lääkärikunnan näkemyksiä tullaan tutkimaan todennäköisesti seuraavan kerran jo loppuvuodesta 2023.

Tiiamari Pennanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.