Yhä useampi pallolaajennuspotilas kotiutuu jo toimenpidepäivänä

Kertyneen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että hyväkuntoisia, oma­toimisia pallolaajennuspotilaita voidaan usein kotiuttaa jo kuuden tunnin seurannan jälkeen.

Sydäntoimenpiteet ovat tulleet yhä turvallisemmiksi, ja nyt tehdyn selvityksen perusteella yhä suurempi osa pallolaajennuspotilaista voidaan kotiuttaa turvallisesti jo toimenpidepäivänä.

Amerikkalaiset kardiologit analysoivat lähes 13 000 potilaan komplikaatioita sepelvaltimoiden polikliinisen pallolaajennushoidon jälkeen. Tiedot analyysiin kerättiin yhteensä 37 tutkimuksesta, ­joista seitsemän vertasi hoitotulosta satunnaistetusti toimenpidepäivänä tai perinteisesti seuraavana päivänä kotiutettujen ryhmässä.

Lähes kaikilla potilailla toimen­piteen aiheena oli vakaa sepelvaltimotauti. Toimenpidereittinä käytettiin ranne- tai reisivaltimoa.

Nopea kotiutus ei lisännyt mitään komplikaatioita satunnaistetuissa tutkimuksissa, eikä potilastyytyväisyydessäkään ollut ryhmien kesken eroja. Rekis­teritutkimuksissa ilmeni vakavia vuotoja 0,68 %:lla potilaista ja sydäntapahtumia 1 %:lla.

Vain 15 potilasta kuoli lyhyen seurannan aikana ja heistäkin 11 yli ­vuorokauden kuluttua toimenpiteestä; loppujen neljän potilaan kuoleman ajankohta ei ollut tiedossa.

Kertyneen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että hyväkuntoisia, oma­toimisia pallolaajennuspotilaita voidaan usein kotiuttaa jo kuuden tunnin seurannan jälkeen, mikäli rutiininomaisen toimen­piteen tulos on hyvä, potilaan vointi on toimenpiteen jälkeen normaali eikä hän asu yksin tai kovin kaukana sairaalasta.

Brayton KM, Patel VG, Stave C ym. Same-day discharge after percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 2013;62:275–85.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/2013

Lisää aiheesta:
Tie sydämeen vie nykyään ranteen kautta
Äänessä potilas: Sydän viisaasti muistaa
Akuutit sepelvaltimokohtaukset vähentyneet hitaimmin nuorimmilla naisilla
Sydänpotilaan ei tarvitse kaihtaa seksiä
Köyhä yksineläjä kuolee kohtaukseensa muita useammin
Ennuste: sepelvaltimotautitapaukset eivät lisäänny