Yli 90-vuotiaat aiempaa vireämpiä

Ne, jotka elävät nykyään yli 90-vuotiaiksi, säilyttävät toimintakykynsä paremmin kuin aiemmat ikäluokat.

Yli 90-vuotiaiksi elävien toimintakyky on Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan nykyään parempi kuin samaan ikään ehtineillä kymmenen vuotta aikaisemmin.

Odensen yliopiston tutkijat kartoittivat kaikkien vuonna 1905 syntyneiden, vielä vuonna 1998 eläneiden tanskalaisten terveydentilan. Heitä oli yhteensä 3 600, ja he olivat tutkimusta tehtäessä 92–93-vuotiaita. Tutkijat selvittivät tutkittavien fyysisen kunnon, henkisen toimintakyvyn ja sen, kuinka he selviytyivät arkiaskareista. He kartoittivat myös vanhusten mahdollisia masennusoireita.

Kartoitus toistettiin kaksitoista vuotta myöhemmin vuonna 1915 syntyneillä tanskalaisilla. Heitä oli tuolloin elossa 3 600, ja he olivat 94–95-vuotiaita.

Vuonna 1915 syntyneet olivat tutkimushetkellä sekä henkisesti että fyysisesti vireämpiä kuin vuonna 1905 syntyneet aiemmassa kartoituksessa, vaikka paremmat koulutusmahdollisuudet ja muut vastaavat tekijät oli vakioitu.

– Tulokset osoittavat, että vuonna 1915 syntynyt tanskalaiskohortti selviytyi merkittävästi paremmin testeissä, jotka mittasivat henkistä suorituskykyä ja selviytymistä jokapäiväisissä askareissa. Näin oli siitä huolimatta, että vuonna 1915 syntyneet olivat tutkimusta tehtäessä kaksi vuotta vanhempia kuin vuonna 1905 syntynyt kohortti, tutkimusta johtanut professori Kaaren Christensen sanoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

– Tulokset viittaavat siihen, että yhä useammat ihmiset saavuttavat korkean iän ja säilyttävät toimintakykynsä aiempia ikäluokkia paremmin.

Tutkimus julkaistiin tuoreessa The Lancet -lehdessä.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Vanhusten avuntarpeen lisääntymiseen varauduttava
Liikkumiseen houkutteleva ympäristö tukee vanhusten kävelykykyä
Iäkkäiden diabeetikoiden matalilla verensokeriarvoilla yhteys dementiariskiin