Kattava ­kokonaisuus stressistä

Kirjan tekijät haluavat muistuttaa, että stressi ei ole pelkästään kielteinen tila, vaan myös osa yksilön normaalia vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Työterveyslaitoksen tuore julkaisu on suunnattu oppikirjaksi ja työelämään liittyvissä tehtävissä toimivien asiantuntijoiden käsikirjaksi. Sen mainitaan soveltuvan myös kaikille, jotka haluavat pureutua stressiin liittyviin kysymyksiin. Puolet teoksen 18 kirjoittajasta on psykologian alan koulutuksen saaneita, ja kolmella on lääketieteen tausta.

Julkaisu pohjautuu Työterveyslaitoksella useamman vuosikymmenen aikana tehtyyn stressitutkimukseen, mutta pyrkii esittämään nimenomaan ajankohtaisia näkemyksiä stressin syntymekanismeista ja stressin hallinnasta. Kirjassa pohditaan myös yksilön stressiherkkyyteen vaikuttavia, yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä sekä käsitellään stressin vaikutusta työssä suoriutumiseen. Käydessään läpi stressin kielteisiä seurauksia kirjoittajat haluavat muistuttaa, että stressi ei ole pelkästään kielteinen tila, vaan myös osa yksilön normaalia vuorovaikutusta ympäristön kanssa.

Lääketieteelliset yksityiskohdat on kerrottu yleistajuisesti ja tekstin sisälle jätetyt viitteet auttavat lukijaa löytämään helposti lisätietoa. Tutkimustuloksia on koottu erillisiin bokseihin täydentämään ja elävöittämään tekstiä. Myös keskeisiä sisältöjä on nostettu taulukoihin helpottamaan asiasisällön hahmottamista.

Selkeä kieli tekee kirjasta helppolukuisen. Taitto on kuitenkin kokonaisuutena oppikirjamainen. Yhdessä harmaan värimaailman kanssa se luo yleisilmeeseen hieman raskaan vaikutelman, mikä saattaa pelästyttää lukijan pois kirjan ääreltä.

Kappale stressin sairauksille altistavista fysiologisista ja psykososiaalisista mekanismeista on ansiokas. Siinä esitetyn tiedon soisi olevan osa kaikkien työhyvinvoinnin kanssa työskentele­vien tietotaitoa. Kappale motivoi tarttumaan aktiivisiin toimiin oman terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi.

Stressistä palautumisessa ja stressin hallinnassa yksilötasolla hyödynnettäviä metodeja kirja kuvaa melko yleistasoisesti. Nämä teemat olisivat voineet kiinnostaa lukijaa laajemminkin. Toisaalta näkökulma stressinhallintaan on kokonaisuutena laaja: ­sitä käsitellään elämäntapojen, yksilön vuorovaikutussuhteiden ja työn organisoinnin näkökulmasta.

Kirja antaa sitä, mitä otsikossaan lupaa. Kokonaisuus on onnistunut. Se sisältää kattavaa ja monipuolista tietoa stressistä, sen elimistövaikutuksista, mittaamisesta ja hallinnasta. Julkaisu toiminee parhaiten nimenomaan oppi- ja käsikirjana. Se ei edusta kevyttä, pokkarihenkistä popularisoitua stressitietoutta. Selkeytensä puolesta, mutta ulkoasuun kohdistuvien muutosten kautta kirja olisi voinut taipua laajemmankin yleisön tavoittavaan muottiin.

Soili Lehto

Kaikkea stressistä. Salla Toppinen-Tanner ja Kirsi Ahola toim. Työterveyslaitos, Helsinki 2012. ISBN 978-952-261-223-6. Sivuja 192. Hinta 40 euroa.

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/2013