Itä-Ukrainan nuorilla voimakas sotatrauma

Myös päivittäinen stressi on kovaa. 

Adobe/AOP

Sodan vaurioittamilla alueilla eläneet ukrainalaisnuoret kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta huomattavasti todennäköisemmin kuin sota-alueen ulkopuolella eläneet nuoret.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimus on suurin epidemiologinen hanke, jossa on selvitetty ukrainalaisnuorten mielenterveyttä Itä-Ukrainan sodan jälkeen ( Osokina O ym. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 29.9.2022 ).

Poikkileikkaustutkimus tehtiin runsaan kahden vuoden kuluttua hyökkäyksen alkamisesta. Siinä vertailtiin 2 766 ukrainalaisnuorta, jotka asuivat sodan koettelemalla Donetskin alueella ja rauhallisella Kirovogradin alueella aineiston keruun aikana syyskuusta 2016 tammikuuhun 2017. 

– Tutkimus osoitti, että sota-alueella eläneet nuoret kärsivät voimakkaasta sotatraumasta ja päivittäisestä stressistä. 60 prosenttia heistä oli todistanut aseellisia hyökkäyksiä, 14 prosenttia joutunut väkivallan uhriksi, ja 30 prosenttia joutunut jättämään kotinsa, kertoo tutkijatohtori Sanju Silwal Turun yliopistosta tiedotteessa .

Myös rauhallisilla alueilla asuneilla ahdistusta ja masennusta

Sodan omakohtaisesti kokeneilla nuorilla traumaperäisen stressihäiriön riski oli nelinkertainen, vaikean ahdistuneisuuden riski yli kolminkertainen ja keskivaikean tai vaikean masennuksen riski lähes kolminkertainen verrattuna sota-alueen ulkopuolella eläneisiin ikätovereihin. 

Rauhallisella alueella eläneillä ukrainalaisnuorilla esiintyi kuitenkin tavanomaista enemmän ahdistuneisuutta ja masennusta.

Myös väkivallattomat sotatapahtumat, kuten pakkosiirrot ja sosiaalisten tukiverkostojen menetys, olivat yhteydessä kohonneeseen traumaperäisen stressihäiriön riskiin. 

– Perheen ja ystävien tuki suojaa traumaperäiseltä stressihäiriöltä. Itä-Ukrainan sodan aikana suurin osa nuorista ei joutunut jättämään kotiaan tai menettänyt läheisiään. Tilanne on kokonaan toinen nyt, kun Venäjän hyökkäys on kohdistunut eri puolille Ukrainaa ja monet perheet ovat joutuneet pakenemaan. On todennäköistä, että huomattava osa nuorista tulee oireilemaan voimakkaasti ja kärsimään mielenterveyden häiriöistä, sanoo professori Andre Sourander Turun yliopistolta. 

Hänen mukaansa sota altistaa nuoret julmuuksille elämänvaiheessa, joka on erittäin tärkeä fyysisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen kannalta. Sodan psyykkisiä vaikutuksia nuoriin ei pidä aliarvioida. Myös pakolaisia vastaanottavien maiden pitää varautua tarjoamaan heille tehokkaita mielenterveyspalveluita.

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään myös tämänhetkisen sodan vaikutuksia ukrainalaisten lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.