Lasten tehohoito on Suomessa laadukasta

Valtaosalla tehohoidetuista lapsista on viiden vuoden kuluttua hyvä elämänlaatu.

Lasten tehohoito on Suomessa laadukasta ja pitkäaikaistulokset ovat hyvät, havaitsi lääketieteen lisensiaatti Elina Kyösti väitöstutkimuksessaan.

Valtaosalla tehohoidossa olleista lapsista on viiden vuoden kuluttua hyvä elämänlaatu. Heikoksi elämänlaatunsa koki kymmenesosa. Huonontunut elämänlaatu liittyy vaikeisiin pitkäaikaisiin perussairauksiin, kuten neurologisiin sairauksiin, kromosomimuutoksiin, syöpään ja pitkäaikaiseen kiputilaan. Sairaudet heikentävät lapsen psyykkistä vointia ja pärjäämistä koulussa sekä perheen sosioekonomista asemaa.

Lasten tehohoitokuolleisuus on pienimpiä maailmassa: 1,9 prosenttia. Kehittyneissä maissa luku on 1,4–6,5 prosenttia.

Vaikeasti sairaiden lasten keskuudessa esiintyi kuolleisuutta tehohoidonkin jälkeen. Viiden vuoden seurannassa tehohoidetuista vaikeasti sairaista lapsista kuoli 4,8 prosenttia. Kuolinsyinä ovat useimmiten neurologiset sairaudet, syövät ja aineenvaihdunnan sairaudet.

Kyösti seurasi väitöstutkimuksessaan Suomessa vuosina 2009–2010 tehohoidettuja lapsipotilaita ja vertasi heidän kuolintietojaan tehohoitamattomien lasten kuolintietoihin. Elossa selvinneiden terveyttä ja elämänlaatua sekä perheen sosioekonomista tilannetta selvitettiin postitse lähetettävällä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 1 109 lasta perheineen.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Adobe /AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 11.11.2019.