Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin

Pihtisynnytykset lisäävät merkittävästi virtsan ponnistuskarkailun riskiä verrattuna imukuppisynnytykseen.

Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin Kuva 1 / 1

Virtsankarkailun riski naisilla linkittyy vahvasti synnytystapaan, selviää HUS:n Juuri julkaistu -juttusarjasta. HUS:ssa on tutkittu virstankarkailun syitä ja hoitoja. Kaksi vuotta sitten meta-analyysissä selvitettiin, että alatiesynnytykset kaksinkertaistavat virtsan ponnistuskarkailun riskin keisarileikkaukseen verrattuna: alatiesynnytyksen jälkeen 15 prosentilla naisista oli ponnistuskarkailua, kun keisarileikkauksen jälkeen 8 prosentilla.

Keisarileikkaukset eivät poista ongelmaa. Yhden virtsankarkailun estämiseksi pitäisi tehdä 13 keisarinleikkausta, jotka tuovat mukanaan useita muitakin riskejä.

Riski virstankarkailuun on erityisen korkea pihtisynnytyksen jälkeen verrattuna imukuppisynnytykseen. American Journal of Obstetrics and Gynecology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että pihtisynnytyksen jälkeen 17 prosenttia raportoi ponnistusvirtsankarkailusta, kun imukuppisynnytyksen jälkeen ponnistusvirtsankarkailua esiintyi 12 prosentilla alle 50-vuotiaista naisista.

– Pihtisynnytys lisää siis merkittävästi ponnistusvirtsankarkailua sekä jonkin verran myös pakkovirtsankarkailua alle 50-vuotiailla naisilla. Ero pienenee ajan kuluessa synnytyksestä, tutkimuksen vastaava tutkija, HUSin Urologian klinikan lääkäri, dosentti Kari Tikkinen kertoo tiedotteessa.

Pihtisynnytykset ovat yleisiä maailmalla

Tikkinen jatkaa, että samantyyppinen ero havaittiin myös kun verrattiin pihtisynnytystä luonnollisesti käynnistyneeseen alatiesynnytykseen. Eroa ei havaittu imukuppisynnytyksen ja luonnollisesti käynnistyneen alatiesynnytyksen välillä.

Suomessa on vahva imukuppisynnytysten perinne eikä pihtisynnytyksiä tehdä lähes ollenkaan. Maailmalla pihtisynnytykset ovat kuitenkin edelleen yleisiä. Keisarileikkauksia tehdään joissain maissa liikaa, joissain köyhissä maissa taas liian vähän. Esimerkiksi Brasiliassa naisista yli puolet synnyttää lapsen keisarileikkauksella. Yhdysvalloissa vastaava luku on 35 prosenttia, Suomessa 17 prosenttia.

– Keisarileikkauksia vähennettäessä on riski, että pihtisynnytysten määrä lisääntyy. Tutkimuksemme mukaan keisarileikkauksia ei tule ensisijaisesti vaihtaa pihtisynnytyksiin, ainakaan mikäli halutaan varmistaa, ettei virtsainkontinenssi lisäänny, Tikkinen sanoo.

Virtsankarkailu koskettaa satojatuhansia naisia Suomessa ja lukuisia naisia myös muualla maailmalla. Vaiva aiheuttaa merkittävää haittaa elämänlaadulle ja aiheuttaa kustannuksia potilaan lisäksi yhteiskunnalle. Korjausleikkaukset virtsankarkailuun ovat usein tehokkaita, mutta niihin liittyy aina vakavien pitkäaikaishaittojen riski.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.

Oletko jo lukenut nämä?